nieuws

Loslaten Trendbriefbeleid wordt min of meer voor kennisgeving aangenomen

bouwbreed

De mededeling van Alders en Heerma aan de Tweede Kamer, dat de doelstelling, het terugbrengen van het woningtekort in het jaar 2000 tot 2 procent niet wordt gehaald, is in Rotterdam als kennisgeving aangenomen.

“Dat roepen wij al heel lang”, zegt P. Vermeulen, wethouder van stadsvernieuwing en volkshuisvesting desgevraagd. “Steeds opnieuw hebben we aangetoond dat de ingeslagen weg het voeren van een rigide ruimtelijk ordeningsbeleid verpakt in een deal per stadsgewest niet werkt. Zeker niet met het bedrag wat er tegenoverstaat. Wat dat betreft wil het rijk niet voor een dubbeltje op de eerste rij maar voor een cent in de loge zitten.”

Zijn collega Linthorst van ruimtelijke ordening ondersteund de Vinex op hoofdlijnen nog steeds. Wat hem betreft moet er een raamafspraak over die hoofdpunten worden gemaakt en verder niet. “Nu moeten eerst alle locaties zijn uitonderhandeld. Dat werkt dus niet. Bij ons wordt dan ook nu, noodgedwongen door het uitblijven van een besluit over het Noordrandplan met een nieuw vliegveld, over deelconvenanten gesproken. Per locatie een convenant, dat had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren.”

Dordregter, directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt desgevraagd blij te zijn dat de problematiek rond het woningtekort in ieder geval worden erkend. “Duidelijk is wel dat de Vinex op sommige punten wordt losgelaten. Kijk maar naar bouwen in het Groene Hart. Zelf vind ik dat naar de voorwaarden van het compacte stad-bouwen moet worden gekeken”, aldus Dordregter.

Reageer op dit artikel