nieuws

Hydrovoet in nieuwe deur moet slijtage beperken

bouwbreed Premium

De vierde schutkolk van de Oranjesluizen krijgt glijdeuren. Het is de tweede sluis in Europa waar glijdeuren op zogenoemde hydrovoeten worden toegepast. In Liverpool werd een bestaande sluis ermee uitgerust. Bij de nieuwe sluiskolk in Schellingwoude is al in de ontwerpfase een systeem met glijdeuren meegenomen. De slijtage met dit systeem is beperkt. De nieuwe schutkolk wordt aangelegd omdat de capaciteit van de drie bestaande kolken in het oude sluiscomplex te klein werd.

Besloten werd een vierde kolk aan te leggen. De nieuwe kolk van de Oranjesluizen zal in 1995 gebruiksklaar zijn en is uitsluitend bestemd voor de beroepsvaart.

De sluis krijgt een lengte van 200 meter en een breedte van 24 meter. De bodem van de kolk ligt op een diepte van minus NAP 4,70 meter. De vierde kolk wordt gebouwd door HBW, Hollandsche Beton- en Waterbouw te Gouda. Die hebben een betonnen drempel opgeleverd die voldeed aan een tolerantie van 0,5mm over 50 meter.

Het ontwerp is van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat. Het idee hierachter om hydrostatische lagers toe te passen is ook afkomstig van deze dienst. Bij de gangbare oplossing met wielen in de deur die over een railbaan op de sluisbodem lopen, bevinden zich veel bewegende delen onder water. Als veel sediment aanwezig is, kan de slijtage hoog zijn. Onderhoud en reparatie zijn dan kostbaar.

Liverpool

Het systeem met de hydrovoet is ongeveer twintig jaar geleden toegepast bij een sluisdeur in Liverpool. Slijtage aan de railbaan en de wielstellen van de roldeuren was de reden om iets nieuws te proberen. Het systeem met glijlagers werd daar in een bestaande deur gebouwd. Het systeem functioneert nu nog. De deuren van de Oranjesluis zijn wel speciaal ontworpen voor het systeem met de hydrostatische lagers. Dat is voor het eerst in de wereld.

Onder de glijdeur bevinden zich op een afstand van ongeveer 50 meter zogenoemde hydrovoeten. De hydrovoeten bestaan in grote lijnen uit twee stalen platen met een rubberlaag ertussen. In dit geheel zijn gaten uitgespaard die zijn aangesloten op een pompinstallatie die zich in de deur bevindt.

Door water uit de openingen te persen, wordt de deur een klein beetje (minder dan een millimeter) opgetild. Het rubber in de hydrovoeten is bedoeld om geringe oneffenheden van de glijbaan te ke opvangen. De deur steunt op een waterfilm en kan met geringe kracht over een ‘glijbaan’ worden verschoven.

De glijbaan bestaat uit een in het werk gestorte betonnen drempel die verdiept in de vloer is aangebracht.

Op de drempel is een plaat polyetheen aangebracht met een dikte van 5 centimeter.

De deur is gemaakt bij Hollandia BV in Krimpen aan den IJssel. Het droge gewicht van de stalen deur die nu is geplaatst bedraagt 180 ton. Als de glijdeur in bedrijf is, is het gewicht 50 ton. De deur is 25 meter lang, 7,5 meter hoog en 4 meter breed. Hollandia BV in Krimpen aan den IJssel maakt ook de twee andere deuren.

De tweede staat al in de conserveringsloods. Daar wordt gestraald en geverfd. De tweede is constructief nagenoeg gereed.

Toleranties

Ook voor het staalwerk zijn de toleranties klein. Veel kleiner dan met de gebruikelijke wijze van opleggen van de deuren op railbanen. Bovendien moeten de maatafwijkingen klein zijn omdat de deuren uitwisselbaar moeten zijn.

Over drie weken zal de nu geplaatste deur bedrijfsgereed zijn. Dan wordt gedurende anderhalve maand een testprogramma afgewerkt.

Aansluitend zal de bouwkuip worden drooggezet om de glijbaan te inspecteren. De resultaten hiervan ke tot wijziging van de twee andere deuren leiden.

Reageer op dit artikel