nieuws

D66 wil geen sloop Glaspaleis Heerlen

bouwbreed

De statenfractie van D66 in Limburg dringt er bij Gedeputeerde Staten op aan alles in het werk te stellen om het door de vermaarde architect Peutz ontworpen ‘Glaspaleis’ te Heerlen voor sloop te behoeden.

In schriftelijke vragen wijst D66 er op dat het gebouw binnen afzienbare tijd grotendeels leeg komt te staan. De eigenaar probeert er al geruime tijd een nieuwe bestemming voor te vinden.

De komst van een Duits warenhuis ketste af op de houding van de gemeente Heerlen, die hierin concurrentie zag voor de bedrijfsmatige invulling van de eigen stadsontwikkeling c.q. het Heerlense centrumplan. De eigenaar vreest nu zodanige kapitaalderving dat hij sloop niet meer uitsluit maar zelfs als een optie ziet”, aldus D66.

De fractie stelt vast dat “het relatief jonge Glaspaleis op geen enkele beschermende lijst staat, maar algemeen geroemd wordt vanwege zijn bijzonder hoge architectonische kwaliteit”.

Ongeevenaard

Het is voor Limburg, zelfs voor Zuid-Nederland volgens D66 “een ongeevenaard voorbeeld van het Nieuwe Bouwen in de sociaal-economische en bouwkundige geschiedenis van de Oostelijke Mijnstreek”.

D66 verklaart dat de stichting Docomomo (Documentation and conservation of sites buildings and neighbourhouds of the modern movement) het gebouw rekent tot de top-30 van de moderne bouwkunst:

“Docomomo is een Nederlands initiatief dat geleid heeft tot een internationale stichting met als oogmerk het documenteren en beschermen van moderne bouwkunst.” Aan GS de vraag om het pand op te nemen op de provinciale monumentenlijst en bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg voor te dragen voor de lijst van nationale monumenten.

Reageer op dit artikel