nieuws

Bouwbonden doen beroep op minister De Vries Zwaardere referte-eis ww onrechtvaardig voor bouw

bouwbreed

Vertegenwoordigers van de bouwbonden van FNV en CNV hebben in een onderhoud met minister De Vries van sociale zaken er opnieuw dringend voor gepleit de referte-eis voor de ww niet zodanig te verscherpen dat een groot deel van in de bouw werkzame personen bij werkloosheid een beroep op de Bijstandswet moet doen.

Van de zijde van de bouwbond CNV waren voorzitter Fr. van der Meulen en bestuurder G. Wildeman aanwezig, de bouwbond-FNV werd vertegenwoordigd door de bestuurders B. Visser en J. van der Linden.

Nog deze week, aldus minister De Vries, zal het kabinet zijn standpunt over aanpassing van de referte-eis kenbaar maken aan de Tweede Kamer. Daaraan voorafgaand wenste hij de bouwbonden in de gelegenheid te stellen hun argumenten tegen aanscherping van de referte-eis van 26 weken tot 39 weken toe te lichten.

De delegaties wezen de bewindsman nogmaals op de gevolgen van deze aanscherping voor de bouwnijverheid.

Fricties

Doordat in de bouw veelvuldig met contracten voor bepaalde tijd wordt gewerkt, komt er in de bedrijfstak nogal wat frictiewerkloosheid voor. Een aanzienlijk aantal bouwvakkers komt daardoor in een jaar regelmatig enkele weken zonder werk te zitten. Als voorafgaande aan die werkloosheidsperiode geen 39 weken aansluitend is gewerkt, zijn ze aangewezen op een bijstandsuitkering.

De problematiek bij de schilders is nog wat groter doordat er in deze sector sprake is van seizoenwerkloosheid. Volgens Freek van der Meulen verbiedt de overheid bijvoorbeeld buitenschilderwerk aan overheidsgebouwen in de periode november tot april.

Ook een deel van de werkzaamheden in de wegenbouw en bij kust- en oeverwerken mag niet in de winterperiode worden uitgevoerd.

“Dus heeft de minister zelf de sleutel in handen om wat aan de ww-problematiek te doen”, zo concludeerde hij. Eerder noemde hij de visie van de minister “uitermate onrechtvaardig en onrealistisch”.

Schilders

Op verzoek van de bouwbond-FNV heeft het Sociaal Fonds Bouwnijverheid gecijferd dat bij een aansc herping van de referte-eis tot 39 weken 56,25% van de werknemers in de schilderssector niet meer voor een ww-uitkering in aanmerking zullen komen.

Van alle werknemers met een eerste werkloosheidsdag in 1989 voldeed 32,5% wel aan de 26 weken eis, voorafgaande aan de werkloosheid, maar niet aan de 39 weken-eis in het jaar voorafgaande aan de werkloosheid.

Imago

Eerder merkte de stichting Bouw-Vak-Werk al op dat verzwaring van de referte-eis het beeld van de bouwnijverheid er niet beter op zal maken. Niet alleen zal het huidige personeelsbestand de directe gevolgen ervan merken, het zal ook de aantrekkingskracht op jeugdigen negatief beinvloeden.

“Vanuit het oogpunt van instroombevordering werpt de voorgestelde kabinetsmaatregel een extra barriere op, die niet in het belang van de bedrijfstak is. Het is bovendien niet goed te plaatsen in de f. 3 miljoen kostende campagne, die de bouw wil beginnen ter verbetering van het image.”

Geen uitzondering

De minister kon wel enig begrip opbrengen voor de ingebrachte argumenten. Hij zegde de beide delegaties toe het aantal weken dat moet zijn gewerkt voor een ww-uitkering kan worden verkregen wat naar beneden zal worden bijgesteld. Een juiste aantal wenste hij in dit stadium overigens nog niet te noemen.

Hij wenst geen uitzondering voor de bouwnijverheid te maken tenzij die sector zelf wil opdraaien voor de dan benodigde premies.

Overigens liet de bouwbond van het CNV eerder weten tegen een dergelijke uitzondering te zijn. “Daarmee zou de bouwnijverheid tot een seizoen-bedrijfstak worden bestempeld. Bovendien zijn er meer sectoren waar dezelfde consequenties zich gaan voordoen, zoals de horeca”, aldus een woordvoerder van deze bond.

Reageer op dit artikel