nieuws

Bouw fabriek voor zoutpo Firma

bouwbreed Premium

Met het gereedmaken van de boorlocatie voor het uitvoeren van de exploratieboring is thans het zoutpo Firma begonnen.

Firma zal een zoutveld op een diepte van circa 2500 meter onder de gemeente Franekeradeel in Friesland gaan exploiteren.

Voor de produktie van vacuumzout zal een fabriek worden gebouwd aan de industriehaven te Harlingen.

Het bouwterrein voor de fabriek van circa zeven hectare wordt inmiddels in gereedheid gebracht en zal mei 1994 gereed zijn.

De bouw van de fabriek, waarvoor de bouwvergunning inmiddels is verleend, zal uiterlijk 1 augustus beginnen. In de energievoorziening voor de fabriek zal in samenwerking met de NV Nuon worden voorzien.

Wanneer de boorlocatie gereed is, zal in eerste instantie een exploratieboring gedaan worden.

De analyse van de hieruit resulterende zoutmonsters vormt de basis voor de door het ministerie van Economische Zaken te verlenen exploitatieconcessie. Vervolgens zullen de zoutfabriek en de energievoorziening gerealiseerd gaan worden. Verwacht wordt dat de eerste leveringen van vacuumzout begin 1996 zullen plaatsvinden.

Reageer op dit artikel