nieuws

Arbo-situatie in bouw wordt langzaam beter

bouwbreed

De arbeidsomstandigheden in de bouw worden langzaam maar zeker beter. Rooskleurig is de situatie echter allesbehalve. De Arbeidsinspectie (AI) heeft gedurende twee jaar in Noord-Holland duizend bouwplaatsen geinspecteerd en daarbij honderden tekortkomingen geconstateerd.

Vooral bij kleine aannemersbedrijven laten veiligheid en gezondheid voor de werknemers veel te wensen over. Bezorgd is de AI over toenemende werkdruk in de bouw, met als gevolg meer stress bij werknemers. En arbo-plannen zijn vaak een wassen neus.

De veiligheid van werknemers in de bouw is volgens de AI nog lang niet optimaal. Daardoor gebeuren veel ongelukken, die vrij eenvoudig voorkomen hadden ke worden.

Grootste gevaar

Het grootste gevaar schuilt in onvoldoende beveiliging van trapgaten, balkons en sparingen. Die situatie leidt tot onverwachte, soms zelfs fatale, valpartijen. Maar ook bij het gebruik van bijvoorbeeld cirkelzagen worden de noodzakelijke voorzorgen niet in acht genomen.

Inspecteurs van de Amsterdamse AI hebben bij bezoek aan bouwplaatsen in de provincie Noord-Holland (elk werk werd twee keer geinspecteerd) vele honderden tekortkomingen waargenomen.

Daarnaast werd in veertien gevallen overgegaan tot het opmaken van een proces-verbaal. In 180 gevallen besloten werkgevers na opmerkingen van de AI om zelf het werk neer te leggen teneinde eerst noodzakelijke verbeteringen aan te brengen.

Meer stress

Naast fysieke belasting blijken werknemers nu in steeds grotere mate ook het slachtoffer te worden van stress. De AI is daarover zeer bezorgd: “Een verre van rooskleurige ontwikkeling”.

Oorzaak van de toenemende psychische belasting is de werkdruk. “De produktiviteit in de Nederlandse bouw is het hoogst van heel Europa. Overwerk wordt steeds meer regel in plaats van uitzondering. De kans op stress stijgt.”

Volgens de AI is dit vooral voor de oudere werknemer in de bouw niet vol te houden. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met topsport: “Ook de bouw kan alleen topatleten gebruiken.”

Vastgesteld wordt dat de gemiddelde leeftijd van bouwvakkers dan ook nog geen 36 jaar is. “De bouw is en blijft een van de meest risicovolle bedrijfstakken. De kans op ongevallen is groot, de fysieke belasting is hoog en velen werken zich kapot. Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden is daarom geen overbodige luxe, maar bittere noodzaak”, meent de AI.

Inspectie van de dagelijkse praktijk blijft dus hard nodig. En bouwbedrijven moeten nog harder trekken aan verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Met name de kleine aannemersbedrijven hebben op dat punt nog een lange weg te gaan: “Die blijken uit concurrentieoverwegingen nogal te beknibbelen op arbo-voorzieningen. Juist op kleine poen is de arbo-nood het grootst.”

Arbo-plan

In het door overheid en sociale partners voor de bouw afgesloten arbo-convenant is onder meer bepaald dat bedrijven met meer dan 35 werknemers een arbo-plan zouden opstellen.

“Onze ervaring leert echter dat het hiermee in het algemeen droevig gesteld is. vaak zijn ze niet meer dan een wassen neus. De wil is wel aanwezig, maar het is moeilijk daarnaar in de praktijk ook te handelen”.

De AI bepleit tenslotte meer zelfcontrole door werknemers, in casu het nalopen van bouwpoen op risico’s op gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn.

Reageer op dit artikel