nieuws

Alders benadrukt belang van afvalverbranding

bouwbreed

Minister Alders heeft nogmaals het belang van afvalverbranding benadrukt en aangegeven dat hij ernst maakt met het beperken van het storten van afval.

Hij deed dat bij de start van de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie op het industrieterrein Moerdijk. De nieuwe installatie krijgt een capaciteit van 600000 ton per jaar.

Het is de bedoeling dat al het brandbare en niet meer bruikbare afval uit Zeeland en West-Brabant er wordt verwerkt. De daarbij vrijkomende warmte wordt in een naast de verbrandingsinstallatie te bouwen warmtekracht-centrale gedeeltelijk omgezet in elektriciteit. Dat levert een besparing op van 144 miljoen m3 aardgas per jaar. Met de bouw van de installatie is een investering gemoeid van bijna f. 900 miljoen. De drie initiatiefnemers, de energiedistributiebedrijven in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg brengen een deel van dat bedrag op. De rest wordt geleend bij de Europese Investeringsbank en een syndicaat onder leiding van ABN AMRO en de Nationale Investeringsbank.

Reageer op dit artikel