nieuws

Zeer vloeibaar beton in praktijk gebracht

bouwbreed

In Delfzijl is bij het op hoogte brengen van een brug Vlaso-crete gebruikt. Dit zeer vloeibare beton hoeft niet te worden verdicht en bereikt plaatsen waar men met gewoon beton niet storten kan. De prijs is slechts 10 tot 20% hoger dan vergelijkbaar ‘normaal beton’.

Dat zei ing. J.H. Holthuis op een symposium te Zuidlaren, gehouden door de Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC). Hij sprak over hoge sterkte beton en verdichtingsarme beton. Het laatste wordt veelal Vlaso-crete genoemd; dat is de afkorting van ‘Very Liquid and Stabilised Ordinary Concrete’.

Het is in tegenstelling tot hoge sterkte beton vergelijkbaar met de nu gebruikelijke betonsoorten. Aan het mengsel is echter een fijne stof toegevoegd, waardoor het beton zeer vloeibaar en meer stabiel wordt. De toevoeging kan bestaan uit gemalen hoogovenslak, poederkoolvliegas, kalksteen, micro – silica (“liever niet, omdat het relatief duur is”, aldus Holthuis) of een ander geschikt materiaal.

“Beperkte toepassingen van zeer vloeibaar beton zijn binnenkort mogelijk”, zei Holthuis, directeur van de Stichting Betoncentrum Noord-Nederland. Hij wees op de recente toepassingen bij de bouw van de Waalbrug bij Zaltbommel en de ophoging van de brug in Delfzijl. Het wordt ook gebruikt bij het in beton verpakken van lassen in leidingen bij de Eemscentrale in Noordoost-Groningen. Holthuis verwacht dat een snelle marktintroductie van zeer vloeibaar beton mogelijk is. Hetzelfde geldt voor hoge sterkte beton. Ing. A.C. Fuchs, adjunct-directeur van de Stichting CUR te Gouda, verwacht een technologiesprong op het gebied van beton.

De fabrikanten en gebruikers moeten uiteraard goed met nieuwe technologie om leren gaan, omdat de marges waarbinnen fouten geen ernstige gevolgen hebben, kleiner zijn. Er komt een markt voor gerede mengsels van ingredifornten voor de nieuwe betonsoorten.

De procedures voor de vervaardiging en het gebruik zullen ook strakker worden. Volgens de waarneming van Holthuis zijn aannemers enthousiast over de praktijktoepassing bij de brug te Delfzijl. “De prijs van zeer vloeibaar beton en hoge sterkte beton zijn geen belemmering”, aldus Holthuis. “De mogelijkheden van deze betonsoorten maken het meer dan het dubbele waard.”

Reageer op dit artikel