nieuws

VROM gelooft vooralsnog niet in een nieuwe woningnood

bouwbreed

Het ministerie van VROM deelt de angst van de Nationale Woningraad en de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers , dat Nederland op de drempel van een nieuwe woningnood staat, niet.

Evenmin zijn er volgens het ministerie signalen dat voor wat betreft de produktie van woningen er dit jaar een laagterecord zal worden gevestigd.

“Voor wat betreft het indicatieve woningbouwprogramma liggen we aardig op schema. Als deze trend zich doorzet dan halen we die cijfers wel”, zegt een woordvoerder van het ministerie. Ook voor wat betreft de woningbouwprogramma’s buiten de vier grote stadsgewesten voorziet de woordvoerder geen problemen. Wel beaamt hij dat de bottleneck zit in de beschikbaarheid van locaties in de Randstad. Met name de onderhandelingen met de vier stadsgewesten zijn stroever gegaan dan verwacht. “Maar”, zo verduidelijkt de woordvoerder, “de belangen zijn groot en het gaat over ingrijpende zaken. We verwachten dat nu er met Haaglanden een overeenstemming is, dit effect zal hebben op de overige gewesten.”

Staatssecretaris Heerma zal verder in de loop van volgende week de Tweede Kamer middels een brief op de hoogte stellen over de voortgang van deze onderhandelingen.

Signalen

Tevens zal hij in deze brief in gaan op de signalen die door de NWR zijn afgegeven. Zoals bekend is de NWR uitermate bezorgd over de voortgang van de bouwproduktie. NWR-directeur zei in zijn jaarrede te vrezen voor een ware woningnood.

Volgens de VROM-woordvoerder heeft Heerma vorig jaar al aangegeven eveneens bezorgd te zijn over de voortgang van de bouwproduktie. “Niet voor niets heeft hij in juni met een circulaire de gemeenten tot spoed gemaand en verzocht haast te maken met het realiseren van bouwplannen. Tevens heeft Heerma toen gesteld dat als een locatie moeilijk te ontwikkelen is, er naar een andere locatie moet worden gekeken. Zijn er in een gemeente geen locaties meer beschikbaar, dan moet er in de regio worden gezocht. Het probleem kan alleen maar met flexibiliteit worden opgelost”, aldus het ministerie van VROM.

“Paradoxaal is natuurlijk wel dat er gezien de huidige rentestand tienduizenden woningen meer zouden ke worden gebouwd. In het indicatief programma zijn we bijvoorbeeld uitgegaan van een rente van 7,3 procent. De werkelijke rente bedraagt nu zeg zes procent. Daar kun je heel wat van bouwen. Maar door het ontbreken van de locaties door zaken als bodemsanering, moeilijk te ontsluiten en andere zaken gaat het niet. Dat is jammer.” Een dergelijke uitspraak werd al eerder door drs. P.Ph. Dordregter, directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met woorden als ‘kortzichtig’ en ‘onrealistisch’ van tafel geveegd. Dordregter in een interview met het huisorgaan van de Nationale Woningraad: “In theorie kan Heerma de gemeenten wel voorhouden dat de rente laag is en er dus veel meer woningen ke worden gebouwd, de praktijk werkt anders. We ke niet van de ene op de andere dag tienduizenden woningen extra laten bouwen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels