nieuws

Verschillen in interpretatie zullen komen te vervallen

bouwbreed Premium

De ene organisatie die per 1 januari 1995 officieel in Nederland zowel certificerende instellingen als inspectie-instellingen en kalibratie- en testlaboratoria gaat erkennen, zal in de toekomst resulteren in meer uniformiteit bij de interpretatie van de regels bij certificatie van bedrijven.

Dit zei dr. J.G. Leferink in een reactie op het principe besluit van de Raad voor de Certificatie (RvC) en de NKO/STERIN/ STERLAB per 1 januari 1995 tot vergaande samenwerking te komen. Door samenwerken ontstaat volgens beide organisaties een heldere en doorzichtige structuur zowel voor het bedrijfsleven in Nederland als voor de betrokkenen in internationaal verband.

Onder druk

Leferink gaf namens de Nederlandse Kalibratie Organisatie, Stichting Erkenning Inspectie Instellingen, Stichting Erkenning Laboratoria te kennen dat in de toekomst zeker wat staat te veranderen. Alhoewel hij niet wil weten van een wildgroei van certificerende instellingen, is hij wel van mening dat de certificerende instellingen meer onder druk zullen worden gezet. Dat moet leiden tot een goede controle en daarmee kan worden voorkomen dat de regels door verschillend instellingen verschillend worden geinterpreteerd om maar tot klandizie te komen. “Je moet er voor 100% van op aan ke dat de certificerende instellingen goed werk afleveren”, aldus Leferink.

Een erkenning van de RvC en/of NKO/STERIN/STERLAB garandeert dat kwaliteit, deskundigheid, technische competentie en onafhankelijkheid aanwezig is bij certificerende instellingen, inspectie-instellingen en laboratoria. Door internationale afspraken heeft een produkt of dienst, eenmaal gekeurd, vrij toegang tot andere landen.

In het gebied van de Europese Unie en de EFTA bestaat hiervoor al in zeer veel gevallen een wettelijke basis. Met betrekking tot de rest van de wereld is dat bij onderlinge afspraak geregeld. Deze onderlinge afspraken, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, zijn vastgelegd in overeenkomsten van gelijkwaardigheid en komen tot stand na internationale evaluaties.

De samenwerking waartoe nu in beginsel besloten is, heeft behalve op internationaal gebied ook nationaal gezien voordelen, meent Leferink. Als voorbeeld noemde hij een produktcertificeerder die daarbij tevens ook inspecties en testen doet. In de oude situatie had deze dan met drie instellingen te maken. Met de voorgenomen samenwerking zal dat er maar een zijn. Niet uitgesloten is overigens dat de samenwerking al eerder dan de officiele datum operationeel is.

Reageer op dit artikel