nieuws

Verdubbeling N359 tussen Bolsward en Lemmer vergt f. 6 mln Het te deel van de weg Lemmer-Koudum-Bolsward (N359) wordt mogelijk nog deze zomer tot autoweg omgebouwd. Met het po is in totaal f. 6 miljoen gemoeid.

bouwbreed

Alleen de Koudumer Slaperdijk ter hoogte van Koudum in de N359 moet nog in een autoweg met ongelijkvloerse kruisingen veranderen. Het bestaande fietspad naast dit weggedeelte wordt een parallelweg.

In de reconstructiekosten van f. 5,5 miljoen zijn ook het afsluiten van de weg naar het buurtschap Heidenskip inbegrepen, alsmede de uitruil van landbouwgronden en de verplaatsing van een bushalte.

De boerderijen in de omgeving worden ontsloten door een nieuw aan te leggen weg, waarvoor de brug over de Koudumervaart moet worden verbreed. Een bedrag van f. 500 000 is nodig voor koppeling van de aanleg van deze weg met de aanleg van een recreatieve fietsroute tussen Koudum en Hindeloopen.

Reageer op dit artikel