nieuws

Verdeeldheid over dragen van veiligheidsgordel

bouwbreed

Steigerbouwers zijn nog behoorlijk verdeeld over het gebruik van de veiligheidsgordel. De helft van hen zou de gordel verplicht willen stellen, de andere helft vindt van niet of twijfelt nog.

Duidelijk is wel dat de aandacht zich in ieder geval moet richten op verbeteren van de gordel, het geven van een goede instructie en het tijdig vervangen bij slijtage.

Dat valt op te maken uit een enquete die de Kadergroep Steigerbouw van de Bouw- en Houtbond FNV heeft gehouden onder de steigerbouwers in ons land. Er kwamen 118 formulieren terug, hetgeen betekent dat het onderzoek representatief is voor de branche.

Fel tegenstander

Een aantal leden van de kadergroep is fel tegenstander van de algehele draagplicht van de veiligheidsgordel. Anderen hebben een opvatting die lijnrecht daar tegenover staat. Reden voor een nader onderzoek.

Van de 118 ondervraagden werken er 38 in de bouw, 62 in de industrie en 17 in de offshore. Slechts 11 bleken nog nooit met een veiligheidsgordel te hebben gewerkt. De harnasgordel werd het meest genoemd (98). Slechts in 5 gevallen was de gordel voorzien van een schokdemper. De lijn blijkt doorgaans 1,5 of 2 meter te lang te zijn. In 21 gevallen bleek geen instructie te zijn gegeven. Van de steigerbouwers vond 47% de gordel lastig tot zeer lastig, 36% vond het dragen ervan ‘te doen’ en 17% had met het dragen ervan geen probleem.

Knelpunten

Als voornaamste knelpunten werden genoemd het blijven haken aan de lijn, bewegingsbelemmering, schuren en knellen van ledematen, lengte van de lijn te kort, het vinden van bevestigingspunten tijdens het klimmen en produktieverlies.

Slechts 27% gaf aan dat de veiligheidsgordel volgens de voorschriften gecontroleerd wordt. En in 19% van de gevallen vindt geen adequate vervanging van de gordel plaats als dit volgens de voorschriften noodzakelijk is.

Ter verbetering van de situatie werd een aantal suggesties gedaan: standaard uitrusten van de gordel met een remvertrager, uitrusten van de gordel met kussentjes die de schouders en de liezen beschermen, geven van goede instructies en de gordel uitsluitend dragen bij hang- en uitbouwsteigers.

De resultaten van het onderzoek zijn voor de kadergroep aanleiding een deskundige in te schakelen. Die moet op korte termijn adviseren.

Reageer op dit artikel