nieuws

Veertig miljoen voor kennisontwikkeling ondergronds bouwen

bouwbreed

Voor de versterking van de kennisinfrastructuur heeft het kabinet f. 250 miljoen beschikbaar gesteld voor in totaal acht poen. Het betreft onder andere een vorm van bodemsanering, het ondergronds bouwen en de realisering van Mainport Rotterdam.

Er komt f. 25 miljoen beschikbaar voor “het breed verankeren van de technologie in de Nederlandse kennisinfrastructuur” van biotechnologische bodemsanering. Het betreft een door TNO, Grondmechanica Delft en Heidemij ontwikkeld programma om ter plaatse vervuild bedrijfsterrein te saneren door micro-organismen de vervuiling te laten afbreken.

Over de poen Ondergronds Bouwen en Mainport Rotterdam wil het kabinet nog meer gegevens voordat de in principe toegezegde miljoenen guldens beschikbaar worden gesteld.

Voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse infrastructuur is het volgens een mededeling van het ministerie van EZ cruciaal dat kennis van nieuwe tunneltechniek wordt opgebouwd en dat met toepassing ervan ervaring wordt opgedaan. De feitelijke ontwikkeling van de kennis en de kennisoverdracht vindt plaats bij grote technologische instituten , TNO en universiteiten. Er wordt zelfs gedacht aan de instelling van een leerstoel Ondergronds Bouwen. Er is een bedrag van f. 40 miljoen beschikbaar gesteld. Tenslotte is ter versterking van de kennisinfrastructuur voor de havenontwikkeling Rotterdam een bedrag van f. 25 miljoen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels