nieuws

Vaker schouderklachten bij straatmakers en stukadoors

bouwbreed

Ongeveer twee miljoen Nederlanders lopen als gevolg van hun werk een verhoogd risico op hand-, arm- of schouderklachten. Het gaat om mensen die beroepen uitoefenen als straatmaker, stukadoor, caissiere, lokettist of werknemer in slachterijen of assemblagebedrijven.

De klachten zijn het gevolg van de repeterende bewegingen die in de genoemde beroepen moeten worden verricht.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken binnenkort publiceert. Minister De Vries zei dat donderdag in Amsterdam tijdens een congres over lichamelijke belasting op het werk.

Hij sprak de hoop uit dat het onderzoek ertoe zal leiden dat risicovolle repeterende bewegingen sneller worden herkend, en dat de bereidheid toeneemt werkplekken op dit punt te verbeteren.

Volgens de minister hoeft dat laatste geen kapitalen te kosten. “In veel gevallen is oog hebben voor een probleem al een behoorlijke stap op weg naar de oplossing of verbetering.” De Vries noemde cijfers waaruit blijkt dat er al minder mensen in de wao terecht komen als gevolg van defecten aan het bewegingsstelsel. In 1991 werden nog ruim 31000 werknemers arbeidsongeschikt als gevolg van deze klachten. Een jaar later waren er dat nog 25000.

Ziekteverzuim

De minister verklaart de daling uit de toegenomen aandacht voor arbeidsomstandigheden. Overigens was van de f. 39 miljard die vorig jaar werd uitgegeven aan arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim ongeveer f. 6 miljard terug te voeren op fysieke belasting op het werk, aldus De Vries.

Reageer op dit artikel