nieuws

Studie geeft veel aandacht aan wensen van bewoners

bouwbreed Premium

In 1992 leidde een initiatief van het adviesbureau Van Dijk, van Soomeren en Partner BV in Amsterdam tot een gezamenlijke studie met de gemeente Almere en Almeerse woningbouwvereniging inzake de kwaliteit van de openbare ruimte in woongebieden.

Stedebouwkundige plannen en de inrichting van woongebieden komen vaak als laatste aan de orde in het ontwerpproces ‘van groot naar klein’. Eerst wordt de hoofdstructuur bepaald, worden ontwikkelings- en verkavelingsplannen gemaakt, waarna de inrichting wordt ingevuld. In een uitgebrachte studie ‘De kleine ruimte’ is deze route omgedraaid en werd vanuit de directe woonomgeving gekeken naar het ontwerpproces. Het resulteerde volgens de ondertitel in ‘Een programma van eisen voor de inrichting van de openbare ruimte in een nieuwe woonwijk’.

Voor deze studie werden bewoners van Almere in een werkgroep verenigd met specifieke deskundige begeleiders die te zamen na zijn gegaan, waar het in de nieuwbouwwijken aan schort bij de inrichting direct om de wooneenheden. Het leverde een reportage op, die wellicht niet meteen ontwikkelingslijnen aangeeft voor de idealisering van de omgeving van de woningen.

Maar met name zijn het bewoners die prioriteiten naar voren hebben gebracht, die heroverweging waard zijn. Daarbij gaat het om de inrichting van het woongebied direct om de eengezins- en gestapelde woningtypen, beginnend bij de plaats van een berging tot de wensen bij verkaveling ten aanzien van tuinen en openbaar groen. Er komt in de studie een scala aan specifieke wensen naar voren, die wellicht niet voor iedere nieuwbouwwijk gelden, maar zeker aandacht verdienen. Zowel stedebouwers als woningbouwverenigingen en andere opdrachtgevers ke met de bundel hun voordeel doen.

Voor nadere gegevens over het rapport ‘De kleine ruimte’ kan men zich wenden tot de woningbouwvereniging Groene stad Almere, tel. 036 – 5310104.

Reageer op dit artikel