nieuws

Stort van fosforslakken in Nieuwe Waterweg geeist

bouwbreed

De Stichting Natuur en Milieu heeft er voor de Raad van State voor gepleit dat de vergunningen voor de stort van mijnsteen in diverse haven en fosforslakken in de Nieuwe Waterweg, die aan Rotterdam zijn verleend, worden ingetrokken.

Het betreft vergunningen, die het ministerie van verkeer en waterstaat heeft verstrekt voor gebruik van deze materialen bij onder meer de aanleg van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. De b ouwkombinatie Maeslant Civiel v.o.f. te Krimpen aan den IJssel gebruikt daar fosforslakken. De combinatie beschikt daarvoor over een vergunning tot 1 januari 1995.

Het storten van mijnsteen wordt onder meer toegepast voor de fundering van de Rasmusbrug over de Nieuwe Maas, de waterkering in het Hartelkanaal.

Volgens de stichting komen bij dat storten ontoelaatb are hoeveelheden kwik, zink en koper in het oppervlaktewater terecht. Dat zou in strijd zijn met de internationale milieu-regelgeving.

Demping

Hoewel bij de genoemde poen het kwaad voor het grootste deel al geschied is, vindt Natuur en Milieu het toch van belang dat dze vergunningen worden ingetrokken omdat Rotterdam wellicht van plan is diverse havens met mijnsteen te dempen.

Dat zou een groot watergebied grondig vervuilen, zo staat in een rapport van een milieudeskundige. Het ministerie van verkeer en waterstaat kwalificeerde dat rapport overigens als ‘slordig’. Er wordt in beweerd dat mijnsteen zorgt voor een aanzienlijke stijging van het kwikgehalte in het water, maar in mijnsteen wordt vrijwel nooit kwik aangetroffen, aldus een van de kritiekpunten.

Verwijzend naar de eerder door Rotterdam opgestelde milieu-effectrapportage, stelde het ministerie dat er ‘geen vuiltje aan de lucht is’.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels