nieuws

SFB-vraagbaak over wijziging Ziektewet

bouwbreed

Omdat er per 1 januari nogal wat wijzigingen in de wet- en regelgeving zijn ingegaan heeft het Sociaal Fonds Bouwnijverheid besloten om gedurende twee maanden vier telefoonlijnen te bestemmen voor het vragen van informatie.

Elke dag ke werkgevers zowel als werknemers vanaf negen uur ‘s-morgens tot half zeven ‘s-middags voor informatie over specifieke zaken een van de volgende nummers draaien:

Na het netnummer 020 verkrijgt men informatie op nr. 5834700 over de wijzigingen in Ziektewet en Arbowet, de manier waarop ziekte- en herstelmeldingen moeten plaatsvinden, de wijze van controle en begeleiding en hoe de uitbetaling van ziektewetgelden is geregeld. Via het telefoonnummer 5834055 kan men antwoord krijgen op vragen over premiezaken, zoals premiepercentages, de indeling twee of zes weken, premiedifferentiatie, ziektewet en loonadministratie en uitgekeerd ziekengeld over 1991 en 1992. Het derde telefoonnummer (5834500) is er speciaal voor vragen over de mogelijkheden tot verzekering van het Ziektewetrisico en het wao-gat. Tenslotte kan men door nummer 5834900 te draaien worden geinformeerd over de dienstverlening op het gebied van verzuimbeheersing, waaronder controle en begeleiding.

Reageer op dit artikel