nieuws

SFB spreek ongenoegen uit over opsporingsinstanties

bouwbreed

J. ten Wolde, hoofd opsporing van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, heeft zijn ongenoegen uitgesproken over de manier waarop maar liefst zes opsporingsinstanties op zoek naar fraude in de praktijk langs elkaar heen werken.

Ten Wolde somde zijn praktijkervaring als volgt op:

De reorganisatie van de politie heeft er in diverse regio’s toe

geleid dat lokale korpsen die dat werk niet aanke weer worden belast met ingewikkelde en omvangrijke premie- en belastingfraudezaken.

De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) voelt zich nog steeds niet geroepen met de ‘sociale rechercheurs’ van de bedrijfsverenigingen gegevens uit te wisselen en gaat ook niet in op uitnodigingen daarover te komen praten. Andere instanties die te maken hebben met fraude, zoals het ministerie van volkshuisvesting (huursubsidie), werken nog steeds vrijwel autonoom door. Dat ruim een op de drie uitkeringsfraudeurs ook sjoemelt met de huursubsidie, is blijkbaar geen reden namen van fraudeurs aan elkaar door te spelen.

Diverse malen moest de toprechercheur van het sociaal fonds het afgelopen jaar uit de krant vernemen dat de FIOD een inval had gedaan bij een bouwbedrijf. Zowel Ten Wolde als zijn directe collega van het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK) O.W. Modderman willen een vorm van samenwerking tussen de opsporingsinstanties. Eerstgenoemde denkt aan een landelijk korps waarin ook de milieu-inspectie opgaat. Dat zou regionaal moeten worden ingezet. Modderman opperde de formatie van drie korpsen: de FIOD (belastingfraude), de SIOD (uitkeringsfraude) en de MIOD (milieufraude). Volgens de districtskantoren van het GAK zijn twee van de duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen frauduleus.

Bij de ww gaat het om zeven op de duizend uitkeringen en bij de ziektewet om vijftien op de duizend. Het GAK raamt de schade door deze ‘witte fraude’ op f. 15 miljoen bij de wao, f. 5,3 miljoen bij de ww en f. 1,2 miljoen bij de ziektewet.

Reageer op dit artikel