nieuws

Relatiegeschenken, doen of niet?

bouwbreed

Een relatiegeschenk is net zoiets als een chocoladeletter in een kinderschoen; een aardigheidje om te zeggen ‘ik mag jou wel’. We vernemen echter tegenwoordig dat sommige gevallen een ietsje zijn uitgegroeid tot een villa of een fikse bankrekening. Dan noemen we het nog betrekkelijk zachtaardig smeergeld, terwijl het zelfs af en toe gaat om onwettig bedrog.

Het probleem van fraude of smeergeld is: wat, welke waarde kan ermee door, welk bedrag is verboden? Allerlei instanties hebben geprobeerd verkeerd of zelfs onwettig gebruik te beperken tot een zeker bedrag, waarboven het niet mag. Een aantal jaren geleden gold voor zekere ambtelijke afdelingen en grotere kantoren: een kalender is toegestaan, een pen of aansteker ook, maar niets boven de vijftien will twintig gulden.

Het is logisch dat dit het vraagstuk niet oplost. Wat doe je immers als iemand een medewerker of ambtenaar 10000 aanstekers cadeau geeft, die deze dan verkoopt? Kan het ermee door als je de president-directeur van Daimler een Mercedes 400 voor de Kerst geeft? En toch willen we -zeer terecht- onze goede relaties met de feestdagen een aardigheidje geven als blijk van waardering.

Met geldbedragen kom je er niet. Heel wat dingen of gunsten zijn niet in guldens uit te drukken. Van de andere kant worden er elk jaar miljoenen bescheiden giften uitgedeeld, die bij ontvangst wrevel opwekken: vodden van kalenders en agenda’s die meteen naar het kleinzoontje gaan om verscheurd te worden.

Zoals gezegd, is het probleem momenteel nogal brandend nu van diverse kanten smeergeld in de bouw actueel is. Ambtenaren tot en met burgemeesters worden beschuldigd, zelfs veroordeeld wegens fraude in deze. Randgevallen -ze hoeven niet allemaal waar te zijn, want het publiek overdrijft snel- gaan over de tong en voorwerpen waar vroeger geen mens notitie van nam, heten ineens kostbaar of belangrijk. Wat is immers een horloge: een klokje van f. 4,95 of een Rolex van twaalf mille? En waarom staan die laatste regelmatig in de krant aangeboden ter overname?Het is verstandig zijn eigen relatiegeschenken weer eens te bezien. Natuurlijk is dat makkelijk als u voorheen nooit kostbare dingen cadeau deed. Het wordt moeilijker wanneer dat wel zo was. Men kan nu eenmaal lastig na 1992 eensklaps in plaats van met iets van f 250 met een prulletje van f 3,95 aankomen. Misschien is een middenweg met een verklarend briefje mogelijk? Dat moet dan wel heel goed opgesteld zijn. In de meeste gevallen zijn erg kostbare relatiegeschenken dus toch niet zo handig.

Indien u zelf al te dure cadeaus ontvangt, is er een prettige oplossing. U probeert zo de waarde ervan te achterhalen en maakt dat bedrag per giro of bank over aan een erkende liefdadigheidsinstelling waaraan u nog nooit iets gaf.

Cadeautjes aan uw personeel die duur zijn, kunt u natuurlijk niet weigeren of terugsturen. Dat zou een belediging zijn. U kunt ook moeilijk uw mensen verwijten dat derden ze dankbaar zijn. Het in overleg verbieden voor later is de enige remedie, waarbij de betrokkenen dan wel iets uit uw portemonnee mogen verwachten. Al jarenlang heeft men getracht aardigheidjes af te schermen van omkoperij en andere minder fraaie handelingen.

Gezien de menselijke aard is dat onmogelijk. Het is onzin relatiegeschenken totaal te verbieden. Het is niet zinvol er een zeker bedrag als grens aan te stellen. Er zullen altijd misbruiken voorkomen. En het is eveneens ondoenlijk elke omkoperij wettelijk te scheiden van dankbaarheid en vriendelijkheid. Voor een rijk man is een peperduur cadeau niets bijzonders.

Uitwassen die u tegenkomt, ke het beste even doorgesproken worden met de andere partij. Het is niet nodig dadelijk moord en brand te roepen. Veel hangt af van wat u zelf doet; zonder in het magere agendaatje of de goedkope pen te vervallen, zijn er bij de vakhandel talloze bruikbare en aardige geschenken verkrijgbaar, die uw relaties aan hele poos aan u ke herinneren. Bovendien bestaat er nog zoiets als post, telefoon en fax als u met reden wilt laten weten dat u er bent. Dat hoeft heus niet alleen met Kerst en Nieuwjaar.

Reageer op dit artikel