nieuws

Record aantal woningbouwplannen in Den Haag

bouwbreed

In 1993 zijn in Den Haag, voornamelijk voor de Stadsvernieuwing, een groot aantal woningbouwplannen ingediend: 2116 woningen in de sociale huursector, 1215 sociale koopwoningen, 436 premiekoopwoningen en 83 huurwoningen voor belegers.

In de categorie ingrijpende woningverbetering zijn 205 woningen ingediend, voor 844 woningen zijn subsidieaanvragen gedaan in de categorie nietingrijpende verbetering.

Door de dalende rente werd het mogelijk om eenmalig een groot aantal extra woningen in te dienen en op die manier optimaal gebruik te maken van de beschikbare volkshuisvestingsmiddelen. Deze versnellingsactie is een succes geworden. De benutting van de volkshuisvestingsfondsen van het Rijk – de zogenaamde Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)- fondsen – is daarmee naar verwachting gelopen, zodat het totaal aantal beschikte woningen is komen te liggen op ruim 4000. Het grootste deel van de ingediende woningen zullen in 1994 of 1995 in aanbouw worden genomen.

Reageer op dit artikel