nieuws

Rechters bedolven onder arbeidsgeschillen

bouwbreed Premium

Bij zes rechtbanken in het land is het aantal zaken over arbeidsconflicten vorig jaar met 25 procent toegenomen. Minister Hirsch Ballin van justitie deelde dit woensdag mee in een Kamerdebat over de reorganisatie van de rechterlijke macht.

De oorzaken van de fikse stijging zijn nog onduidelijk, maar vast staat dat de invoering van nieuwe wetten op het terrein van de sociale zekerheid ermee te maken heeft. Het gaat om de arrondissementsrechtbanken in Amsterdam, Groningen, Zwolle, Den Bosch, Middelburg en Roermond.

De groei van het aantal rechtszaken bestaat uit geschillen over de Ziektewetpremies, de wao-boete voor werkgevers, ontslagprocedures en andere arbeidsconflicten. Bij alle negentien rechtbanken in Nederland zijn in 1993 bijna 41000 van dit soort zaken aanhangig gemaakt. Het jaar daarvoor waren dat er een kleine 36000.

De rechtbank in Dordrecht behandelde vorige week nog vijftig zaken over Ziektewetpremies in een dag. Bedrijven moeten tegenwoordig premies betalen die afhankelijk zijn van het ziekteverzuim in hun branche. Ondernemers die in een hoger tarief vallen, wensen dat vaak niet te accepteren.

Reageer op dit artikel