nieuws

Peper: snel duidelijkheid over Noordrand

bouwbreed Premium

Burgemeester Peper van Rotterdam heeft een dringend beroep op het kabinet gedaan om eindelijk duidelijkheid te verschaffen over het Integraal Plan Noordrand (IPNR), waarin is opgenomen de bouw van een nieuwe Rotterdamse luchthaven.

Hij deed zijn oproep in zijn oudejaarstoespraak tot de leden van de Havenvereniging Rotterdam. Peper vindt dat de regering het gemeenteraadsbesluit over het IPNR ‘met spoed’ moet honoreren.

Volmaakt plan

Hij constateert dat er al bijna twee jaar een -qua democratische en technische voorbereiding welhaast volmaakt – plan op de ‘regeringsburelen’ ligt. Een plan, dat met een nieuw te bouwen woonwijk, de aanleg van een nieuwe rijksweg en de nieuwe luchthaven in de polder Schieveen, door het Rijk zelfs als planologisch sleutelpo is aangewezen.

Peper: ‘En intussen maar praten over de noodzaak dat de overheid een betrouwbare partner is. En maar zeggen dat de Randstad een concurrerend klimaat moet houden in vergelijking met andere Europese, metropole gebieden. De stad Frankfurt heeft inmiddels z’n derde luchthaven geopend. En maar vergeten hoe zeer Rotterdam nog steeds een gehavende stad is, die dringend een economische structuurversterking nodig heeft. En maar zorgelijke geluiden afgeven over de werkloosheid, terwijl met het IPNR een groot aantal arbeidsplaatsen voor het grijpen ligt. En ga zo maar door.”

De burgemeester vindt dat het kabinet Kok-Lubbers, ‘dat aan het eind van de rit blijk begint te geven van het besef dat regeren beslissen en ook vooruitzien is’, Rotterdam die duidelijkheid niet mag onthouden. Nu Rotterdam na veel aarzeling over het vliegveld ‘ja’ heeft gezegd, moet volgens Peper ook afstand worden genomen van ‘de alles plat pratende babbelcultuur die in ons land voor beleid, democratie en concensusvorming wordt versleten’.

Het kabinet heeft de besluitvorming over de nieuwe luchthaven het afgelopen jaar steeds voor zich uit geschoven. Bekend is dat er tussen de ministers Maij en Alders onenigheid bestaat over de economische noodzaak enerzijds en de milieuaspecten anderzijds.

Het kabinet heeft een besluit over de nieuwe luchthaven nu afhankelijk gesteld van de besluitvorming over de hogesnelheidstrein, die in januari zal plaatsvinden.

Reageer op dit artikel