nieuws

Overheid en burger varen wel bij particuliere wegenbouw

bouwbreed

De geprivatiseerde bouw van autowegen levert meer resultaat en lagere kosten op. Dat laatste komt niet alleen de overheid ten goede maar ook de burger.

Die betaalt voor het gebruik van een bepaald wegdeel het geldende tarief. De ervaring die de beheerders van de Franse tolwegen opdeden tonen aan dat particuliere wegen alleszins winstgevend zijn. Fractievoorzitter dr. W. Schauble van de Duitse politieke partij SPD deelde op een bijeenkomst in Duisburg mee dat deelstaten en gemeenten de mogelijkheid moeten krijgen de uitvoering van openbare werken in handen van particuliere bedrijven te geven. Daarmee ontstaat voor het particuliere bedrijfsleven de kans op een grotere orderportefeuille.

Schauble bepleitte tevens een verdere terugtreding van de overheid inzake bijvoorbeeld de planning van verkeerswegen. Op die manier kan de tijd voor het inrichten van trace’s en voor vergunningsprocedures aanzienlijk verminderen. Daarbij kosten kortere procedures ook minder geld. Op grond van deze maatregelen is het verre van ondenkbaar dat de overheid alleen achteraf de gang van zaken omtrent eenmaal vrijgegeven projecten controleert. Een soortgelijke werkwijze bestaat reeds in de oostelijke deelstaten. Volgens Schauble staat niets invoering van verkorte procedures in het westen van Duitsland in de weg.

Reageer op dit artikel