nieuws

Natuurvriendelijke oevers markt voor de toekomst

bouwbreed Premium

Langs de grote wateren in Nederland kan ruim tienduizend kilometer oever op natuurvriendelijke wijze worden ingericht. Langs de kleine wateren gaat het om een veelvoud van die lengte.

De markt voor natuurvriendelijke oevers is groot. Adviesbureaus ke hun mouwen nu al opstropen. Dit zei minister Maij-Weggen gisteren in Rotterdam bij de presentatie van het Handboek ‘Natuurvriendelijke oevers’. Het handboek is het eindresultaat van de CUR-onderzoekcommissie ‘Milieuvriendelijke oevers’ en vervangt de voorlopige leidraad die in 1990 werd uitgegeven.

De minister sprak op het symposium georganiseerd rondom de presentatie van het handboek, een bundeling van kennis en kunde van ruim 600 pagina’s.

Het waarom van natuurvriendelijke oevers is op allerlei plaatsen uitvoering beschreven zo hield Maij de toehoorders op het symposium voor: de Derde nota Waterhuishouding, het Natuurbeleidsplan, het Nationaal Milieubeleidsplan en de Vierde Nota ruimtelijke Ordening. Zij ging daar echter toch kort op in. Aanleg ervan betekent een uitbreiding van het natuurareaal. Alles bij elkaar leveren die oeverstroken een natuurgebied met een oppervlakte van enkele honderden vierkante kilometers.

Prima aanvulling

Maij noemde dit een prima aanvulling op de extra natuurontwikkelingen die de natuurbeschermingsinstanties zich hebben voorgenomen. Dat geld ook voor de inspanningen die het rijk zich zal getroosten op het gebied van de ecologische hoofdinfrastructuur. Natuurvriendelijke oevers zijn hierin van het grootste belang omdat ze ke dienen als verbindingszones tussen de verschillende natuurgebieden.

Maij gaf aan te hopen binnenkort de Tweede Kamer verslag te ke doen van de toetsing van het plan ‘Levende rivieren’ van het Wereldnatuurfonds die zij op verzoek van de Kamer heeft laten uitvoeren. In grote lijnen is de uitkomst, dat kon Maij nu al wel zeggen, dat er geen belemmeringen zijn om delen van het plan in de praktijk te brengen, zij het minder vergaand dan in het plan van het Wereldnatuurfonds wordt voorgesteld.

De waterbeheerders hebben volgens de minister een goede start gemaakt met het tot stand brengen van natuurvriendelijke oevers. Maar toch zal het nog heel wat jaren duren voordat alle oevers op grote schaal, waar mogelijk, natuurvriendelijk zijn ingericht. “De natuur heeft daarna zijn tijd nodig om tot ontwikkeling te komen”, aldus Maij.

‘Toch verstandig’

Het handboek werd door Maij overhandigd aan de vertegenwoordigers van de belangrijkste doelgroepen, waaronder het ministerie van LNV, vereniging Natuurmonumenten en de Unie van Waterschappen. De reacties waren eenstemmig en positief. Waarbij over de financien viel te beluisteren dat ook al zou aanleg van milieuvriendelijke oevers duurder uitvallen, het toch verstandig kan zijn gezien het multifunctionele gebruik.

Reageer op dit artikel