nieuws

Natuur krijgt meer kans met op maat gemaakt oeverbeheersplan

bouwbreed Premium

Het ontwerpen van natuurvriendelijke oevers is maatwerk, dat moet zijn toegesneden op de eigenschappen en mogelijkheden van de locatie. Het vergt een zuivere afweging van de kansen voor de natuur. De verdedigende constructie en het onderhoud moeten daarop worden afgestemd.

Dat kan in de vorm van een zogenoemd oeverbeheersplan. In het handboek ‘Natuurvriendelijke oevers’ wordt voor het opstellen daarvan een heldere systematiek gegeven. Dit bleek uit een voordracht over het gebruik van het handboek door ir. J.L. Koolen van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat op het symposium ‘Natuurvriendelijke oevers’ donderdag in Rotterdam. Koolen is lid van CUR-onderzoekscommissie C59 ‘Constructieve aspecten van milieuvriendelijke oevers’. Het handboek ‘Natuurvriendelijke oevers’ is het eindprodukt van deze werkgroep. Het theoretisch kader waarbinnen de handelingen om tot een oeverbeheersplan te komen zijn aangegeven wordt in het handboek gegeven in de vorm van een stappenplan.

Het oeverbeheersplan wordt in beginsel voor een geheel watersysteem of beheersgebied opgesteld. Het bestaat volgens de indeling van het handboek uit zes herkenbare deelplannen, met daarbinnen tien stappen. In een oeverbeheersvisie worden op basis van inventarisaties en studies de doelstellingen geformuleerd. Die worden in het tweede deelplan, het inrichtingsplan, omgewerkt tot een ontwerp.

Deze twee deelplannen zijn volgens Koolen liet weten redelijk vlot en zonder diepgaande studies af te werken. Door samenwerken van de nodige disciplines, in de eigen organisatie of elders ingehuurd, kan een doeltreffend ontwerp worden gemaakt.

Deelplannen

Daarna volgen deelplannen voor: uitvoering, onderhoud, monitoring en evaluatie. De laatste twee achten de opstellers van het handboek van groot belang, zo niet noodzakelijk. Met de natuurvriendelijke oevers gaat het om nieuwe doelstellingen en activiteiten. Dat vraagt erom dat wordt vastgesteld of die worden gehaald. Zo niet, dan moet worden ingegrepen. “Het oeverbeheersplan is dan ook onderdeel van een cyclisch proces”, aldus Koolen.

Reageer op dit artikel