nieuws

Maastricht bouwt woningen en kantoren op voorraad

bouwbreed Premium

De komende vier jaar zal op het voormalige Ceramique-terrein in Maastricht voor f. 250 miljoen geinvesteerd worden in de bouw van honderden woningen, winkels en kantoren.

Bovendien zijn er plannen voor bouw van een activiteitencentrum (stadsbibliotheek, Europees informatiecentrum, stadsarchief etc.) waarmee nog eens f. 42 miljoen is gemoeid. Opmerkelijk is nog dat uitgegaan wordt van bouwen op voorraad.

De gemeente Maastricht, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en drie poontwikkelaars (Wilma Vastgoed, Bouwfonds en MBO/Ruijters) zijn dit overeengekomen in een protocol. Dit is volgens wethouder J. Wevers een aanvulling op de bestaande hoofdovereenkomsten tussen betrokken partijen. Hij zei dat op een persconferentie.

Actieplan

Het protocol is in feite een actieplan, dat een definitieve planning bevat van hetgeen in de periode tussen nu en 1998 gebouwd gaat worden. Het regelt wie waarvoor verantwoordelijkheid draagt voor de bouw van blokken huurwoningen, blokken koopwoningen en blokken met een mix van huur- en koopwoningen.

Leegstand

Op basis van de nu gemaakte afspraken wordt in het zuidelijk deel van het po zonder voorbehoud een grootschalig kantoorgebouw gerealiseerd, terwijl voorts het hele noordelijk deel eveneens onvoorwaardelijk wordt bebouwd.

Het gaat totaal om 329 huur- en koopwoningen, 22500 m2 kantoren en 4000 m2 winkels. Aan de verplichting tot bouwen kan pas worden ontkomen bij een nader in het protocol aangegeven leegstand.

Marktomstandigheden bepalen feitelijk of en wanneer de opschortende voorwaarde van kracht wordt. Die gaat in wanneer zeventig van de opgeleverde huurwoningen en 3000 m2 gerealiseerde vloeroppervlakte leegstaan en zeventig koopwoningen in aanbouw en niet verkocht zijn.

Op vooraad

“Er wordt dus op voorraad gebouwd en dat is best wel uniek, zeker als je de huidige slechte economische omstandigheden in ogenschouw neemt”, concludeerde wethouder Wevers.

Onderzoek heeft volgens hem uitgewezen dat in Maastricht overigens een actuele vraag naar ruim 11000 m2 kantoorruimte is. Dat staat los van belangstelling bij de Rijksgebouwendienst om in Maastricht een verzamelgebouw voor rijksdiensten neer te zetten.

Publieksfunctie

Het meest complex is naar zijn mening de invulling van de zogenaamde noordkop van het terrein. Hier moeten in een bouwstroom 133 woningen, 4000 m2 winkels en 10500 m2 kantoren gebouwd worden. Daarbij komt realisering van een activiteitencentrum met een publieke functie. Daarmee is nog eens een investering gemoeid van f. 42 miljoen.

Dit planonderdeel van het Ceramique-po gaat plaats bieden aan een nieuwe (en grotere) stadsbibliotheek, stadsarchief, Europees informatiecentrum, een markthal, handhaving en restauratie van de al op het terrein aanwezige Bordenhal en directeursvilla en infrastructuur (oostelijk bruggenhoofd van de voetgangers/fietsbrug over de Maas naar de binnenstad, hellingbaan en voetgangersverbinding met het stadsdeel Wyck).

Reageer op dit artikel