nieuws

Leegstand kantoren in Amsterdam neemt weer verder toe

bouwbreed Premium

De kantorenmarkt in Amsterdam is in het afgelopen jaar verslechterd, ondanks het feit dat de opname op een zeer hoog niveau lag. Volgens Van Gool & Partners Vastgoedspecialisten werd er in 1993 310 000 m2 opgenomen.

‘Het grootste gedeelte, ruim 66 000 m2, hiervan kwam echter voor rekening van de overheid’, schrijft Van Gool in Kantorenvisie 1994. ‘Het aandeel van de overheid steeg van 15 naar 39 procent.’

De gemiddelde leegstand van kantoorruimte is in het afgelopen jaar met 1 procent toegenomen tot 10 procent van de totale voorraad. De leegstand is in Diemen is met 20 procent het hoogst. Nieuwbouw van enige betekenis vindt er momenteel niet plaats.

Van Gool verwacht dat dit jaar de opname op een niveau van maximaal 180 000 may 200 000 m2 ligt. De afwachtende houding van het bedrijfsleven is hier debet aan. Eerst zal de economie in de regio Amsterdam zich moeten herstellen.

Reageer op dit artikel