nieuws

In 1990 werden de oude panden van het Leger des …

bouwbreed

In 1990 werden de oude panden van het Leger des Heils in de Damstraat aangekocht door ‘Grand Hotel Krasnapolsky’. De lichtgevende letters ‘Twijfel niet, God is er’ werden van deze panden verwijderd, ten einde met de nieuwbouwplannen van dit gerenommeerde hotel te ke beginnen.

De verbouwing die f. 40 miljoen kost moet in het voorjaar van 1995 gereed zijn. Aan de Damstraat komen 98 nieuwe hote lkamers en een fitness-centrum. Hotel Krasnapolsky ‘Kras’ zoals de Amsterdammers plegen te zeggen is gesticht door Adolf Wilhelm Krasnapolsky (1834-1912), chefcoupeur in de Winkel van Sinkel aan de Nieuwendijk, die in 1865 zijn spaarduitjes gebruikte om het Nieuwe Poolsche Koffiehuis in de Warmoesstraat aan te kop en.

Het was een smal diep pand en eigenlijk een verlopen zaak. Wellicht heeft de naam van dat koffiehuis de zoon van de Poolse emigr ant Krasnapolsky aangetrokken.

In de eerste jaren bleef Krasnapolsky gewoon coupeur en zijn zwager dreef het koffiehuis. Niemand zag enige toekomst in dit verlopen etablissement, want de gewoonte om buitenshuis te dineren bestond destijds nog niet. Bovendien waren er in de stad genoeg bier- en koffiehuizen.

Verandering

Maar Sinkels coupeur zou hier verandering in brengen. De zwager die de zaak dreef heette A. Volmer, de vader van de directeur van het American-hotel. Hij beheerde de zaak goed en na enige jaren legde de coupeur zijn werk neer en kwam ook in de zaak. Zijn vrouw en twee zusters nam hij mee.

Vanaf die tijd begon de zaak goed te lopen. Krasnapolsky verdiende goed en hij besteedde de winst aan de verfraaiing van zijn zaak.

In mei 1879 kreeg hij een vergunning tot vergroting en verbouwing van het perceel Warmoesstraat 183, terwijl hij de panden 181 en 177 erbij kon kopen. Het was in die dagen nog niet gewoon een architect aan te wijzen om die nieuwe inrichting mogelijk te maken. Kras napolsky deed dat echter wel en hij droeg architect Gerof Bartholomeus Salm (1832-1897) op het hotel te verbouwen.

IJzeren spanten

Dit geschiedde tussen 1879-1882 met als bijzonderheid de aanleg van een wintertuin. Deze bestond uit een reusachtige zaal van twee verdiepingen, met een glazen dak, rustend op ijzeren spanten en gedragen door gietijzeren zuilen.

Aan de dakspanten hingen grote kronen en in de hal waren exotische planten, cacteeen en palmen geplaatst, zodat de bezo ekers zich in een tropische tuin waanden. Er kwam een zomertuin bij met altijd verse snijbloemen, afkomstig uit een eigen kwekerij in Zaandam. In 1883, het jaar van de Wereldtentoonstelling, werd een aantal hotelkamers in gebruik genomen en sindsdien werd Krasnapolsky een be grip, ook voor buitenlanders.

Zijn roem dankt dit hotel voornamelijk aan Mathilde Volmer, die al spoedig vermaardheid kreeg op het g ebied van pannekoeken bakken, waarvoor zij een apart recept had.

In 1880 nam Krasnapolsky de eerste Amsterdamse Electriciteitsmaatschappij over. Hij was een der eersten die zijn zaak elektrisch verlichtte en die verlichting in 1888 ook toepaste bij de illuminatie van de Dam bij het 40-jarige regeringsjubileum van Koning Willem III.

Vergaderplaats

Ook als vergaderplaats werd ‘Kras’, vooral na de Eerste Wereldoorlog, vermaard. Op 1 mei 1884 berichtten de kranten: “Na 17 jaar van slopen en verbouwen van niet minder dan 57 percelen is Grand Hotel Krasnapolsky eindelijk voltooid.” Maar er werden steeds meer zalen bijgebouwd en de grote uitbreiding vond in 1958/1960 plaats aan de kant van de Warmoesstraat-Sint Jansstraat. Ontwerpers waren P.J.M. Cuypers, jhr.ir. S. Six en C.A. Schaling.

In het oude gedeelte vond een grote verbouwing plaats en de American Express verhuisde naar het nieuwe pand aan het Damrak 66-67.

De St. Janszaal in de nieuwe vleuge l werd op 25 augustus 1960 geopend. Hiermee was Grand Hotel Krasnapolsky het grootste hotel van de stad geworden (450 bedden).

Uitbreidingen

Maar uitbreidingen volgden en op 18 april 1968 opende dr. P.J. Koets een nieuwe hotelvleugel van drie verdiepingen. Tevens werd de eigen parkeergarage met een capaciteit van 150 auto’s in gebruik gesteld.

Deze nieuwe vleugel, ontworpen door het architectenbureau Ooievaar, Stolle van Gool, werd uitgevoerd door Hillen en Roosen en kostte f. 5,1 miljoen.

De nieuwbouw werd in 1983 voltooid en op 23 november opende Z.K.H. Prins Bernhard de Hofvleugel. ‘Kras’ kreeg er 65 dubbele hotelkam ers bij, alsmede tien suites voor zakenmensen en vijf luxe flats.

Op de parterre kwam een restaurant, vier kleine vergaderzalen en een winkelgalerij. Voor deze uitbreiding moesten de panden Pijlsteeg 15 tot en met 29 worden afgebroken. Tijdens de huidige uitbreiding blijft het proeflokaal Wijnand Focking behouden als een cafe’ met ambachtelijke distilleerderij en slijterij.

Vergroten van de hotelcapaciteit is, aldus Krasnapolsky, noodzakelijk vanwege de groeiende internationale vraag naar congres-accommodatie met alles onder een dak.

Reageer op dit artikel