nieuws

Hoogovens verkoopt Belgische dochter

bouwbreed Premium

Aluclaeys Invest NV heeft de verkoopmaatschappij Hoogovens Aluminium Geveltechniek BV overgenomen van de Hoogovens Groep. De zusterondernemingen Simec en Hoog-Al Systeem waren reeds eerder overgenomen door Aluclaeys Invest NV.

Door deze overname zullen de activiteiten opgesplitst worden.

De Simec produkten zullen verkocht en geplaatst worden door Simec Aluminium Geveltechniek BV en de Hoog-Al System produkten zullen verkocht worden door Remi Claeys System BV. De produktnaam Hoog-Al Systems zal gewijzigd worden in R.C.System.

Het nettoresultaat van Hoogovens over het tweede halfjaar 1993 zal nog negatief blijven. Door diverse maatregelen zit het concern wel in de lift, maar bestuursvoorzitter ir. M.C. van Veen wilde in zijn nieuwjaarsboodschap nog geen voorspelling doen over de uitkomst in 1994.

In de aandeelhoudersvergadering van 3 december liet het bestuur nog doorschemeren de nulgrens te ke bereiken. Buitengewone baten en lasten zullen in de eerste zes maanden van 1994 per saldo f. 25 miljoen negatief uitpakken, evenveel als in de eerste helft van 1993, aldus Van Veen.

Diverse maatregelen hebben vorig jaar een besparing van ruim f. 450 miljoen opgeleverd. Dat is f. 100 miljoen meer dan het concern zich begin 1993 ten doel stelde. Het staalbedrijf leverde met f. 350 miljoen de grootste bezuiniging.

De in het eerste halfjaar 1993 ingezette verbetering van de resultaten heeft zich ook in het tweede halfjaar voortgezet. Van Veen bevestigde de verwachting dat de staaldivisie in de tweede helft van 1993 het resultaat weer met zwarte cijfers zal schrijven.

Reageer op dit artikel