nieuws

Groei van omzet Europese bedrijven uit buitenland

bouwbreed

Het jaar 1994 kan voor de ondernemers in Europa een keerpunt betekenen naar economisch herstel. Ondernemers verwachten een omzetgroei voornamelijk via vergroting van de buitenlandse afzet.

De hoop op herstel is echter nog te zwak om de investeringen te doen toenemen. In de werkgelegenheidssituatie wordt vooralsnog geen verbetering verwacht.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek (Eurochambres: European Economic Survey) dat is verricht door de Vereniging van Europese Kamers van Koophandel. Bijna 100000 ondernemers, tweederde van de ondervraagden, hebben gereageerd. De algehele tendens in alle landen is dat een groeiend aantal ondernemers dit jaar een hogere omzet verwacht dan in 1993. Ze zijn met name optimistisch waar het hun uitvoer voor 1994 betreft. Wel wordt dit jaar in het algemeen nog gezien als een kritiek jaar. In veel landen is een keerpunt bereikt, maar het vertrouwen is nog te gering, aldus het onderzoek.

Hoewel er een tendens is naar economisch herstel doen zich per land aanzienlijke verschillen voor in de mate van herstel. Het Verenigd Koninkrijk is het positiefst gestemd over de ontwikkeling in 1994. Duitsland daarentegen profileert zich het zwakst van de acht in het onderzoek betrokken landen.

De daling in de investeringen lijkt bij de meeste landen tot staan te zijn gebracht. In Engeland zijn de investeringen vorig jaar toegenomen en zullen deze wellicht in 1994 verder stijgen. In de overige landen zullen de investeringen dit jaar een licht – zij het aarzelend – herstel te zien geven.

Reageer op dit artikel