nieuws

EVD bespreekt bouwmarkt Tsjechische Republiek

bouwbreed

De Tsjechische Republiek biedt op niet te korte termijn een niet onbelangrijk perspectief aan Nederlandse ondernemers die zich op een of andere manier met de bouwvakken bezig houden. Dit perspectief ontstaat vooral door samenwerking met Tsjechische partijen. Vooralsnog blijft de Nederlandse ondernemer afwachtend inzake investeringen in Tsjechie. Vooralsnog blijft de Tsjechische Republiek voor de levering van bouwmateriaal en -materieel afhankelijk van westerse toeleveringen.

Op middellange termijn kan het land zich ontwikkelen tot een niet onbelangrijke exporteur van onder meer deze produkten.

De EVD houdt op 26 januari bij de kamer van koophandel in Den Haag een bijeenkomst over de Tsjechische bouwnijverheid en over de markt voor bouwmaterialen en -materieel.

Nadere inlichtingen verstrekt de EVD via 070-3798933.

Reageer op dit artikel