nieuws

Bouw fly-over Zaanstad stuit op milieubezwaren

bouwbreed

De Milieufederatie Noord-Holland (MNH) heeft bezwaar gemaakt tegen bouw van een fly-over bij Zaandam, die de A7 vanuit de richting Purmerend een betere aansluiting moet geven op de A8 naar de Coentunnel.

Samen met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging verwijt de MHN de directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat “schending van democratische spelregels”.

Volgens beide organisaties heeft RWS op onfatsoenlijke wijze een vergunning binnengehaald voor de bouw van de fly-over in een uniek natuurgebied.

De rijksdienst koestert al jaren plannen om het forensenverkeer tussen Purmerend en Amsterdam te stroomlijnen. Vooral in de ochtendspits zijn er vrijwel dagelijks files. De dienst wil de Coentunnelweg via een fly-over boven het huidige knooppunt Zaanstad verbinden met de A7.

De gemeente Zaanstad heeft de vergunningaanvraag voor het po in juli 1993 gepubliceerd. Daarbij startte de gemeente een vergunningsprocedure volgens artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Na het uitblijven van bezwaren gaven Gedeputeerde Staten van Noord-Holland toestemming voor de bouw van het viaduct.

Rijkswaterstaat heeft de eerste fase van het f. 37 miljoen kostende project onlangs gegund aan een combinatie van aannemers. De MNH verwijt Rijkswaterstaat misbruik van de ‘eenvoudige’ artikel 19-procedure voor een ingrijpend en grootschalig bouwwerk.

Ook is de federatie verbolgen over de publikatie van de vergunningaanvraag in de zomervakantie. Door deze ‘dubieuze sluipweg’ zouden belanghebbenden de aankondigingen hebben gemist en heeft ook MNH verzuimd bezwaar te maken.

Grote schade

Volgens de natuurbeschermers zal de fly-over grote schade veroorzaken aan een drie hectaren groot natuurgebied. Dit zou opmerkelijk schoon water bevatten en daardoor bijzondere soorten libellen aantrekken.

De MNH heeft onlangs in een bestemmingsplan-procedure alsnog bezwaar gemaakt tegen het viaduct. Ook kondigt de groepering aan de bouw met alle mogelijk middelen te zullen tegenhouden. Inmiddels is het gemeentebestuur van Zaanstad gevraagd elke medewerking te weigeren.

Reageer op dit artikel