nieuws

Berlijn biedt beduidend meer bouwbanen

bouwbreed

Van elke honderd banen die in Berlijn worden aangeboden zijn er vijftien afkomstig uit de bouwnijverheid en de handel in vastgoed. Een vergelijkbaar percentage geldt voor het oosten van Duitsland.

In het westen van het land zijn van elke honderd banen er tien afkomstig uit de genoemde bedrijfstakken. Deze gegevens blijken uit onderzoek van het bureau EMC Mediaservice uit Hamburg.Volgens het bureau houdt het relatief grote aanbod van banen in de bouwnijverheid en de handel in vastgoed verband met de toenemende bouwactiviteiten in ’s lands grondwettelijke hoofdstad. In de eerste acht maanden van 1993 boden bouw en makelaardij in Berlijn 18,1 banen tegen 10,7 banen in de hele bondsrepubliek.

Voor bouwingenieurs stonden in Berlijn 17,2 banen open tegen 13,8 in het hele land. De vastgoedsector en opdrachtgevers bieden vooral betrekkingen aan mensen die zijn gekwalificeerd in de (bouw)produktie en die beschikken over kennis van het bouwrecht, financiele planning en boekhouding. Minder vraag in de bouw en het vastgoed bestaat er naar mensen met kennis van marketing, bouwadvies en verkoop. Ook juristen worden in de genoemde bedrijfstakken gevraagd. Ongeveer 64 procent van de bedrijven die een vacature bekend maakten hield zich aan de wettelijke verplichting mannen en vrouwen uit te nodigen. Van de rest richtte ongeveer de helft zich duidelijk tot mannelijke sollicitanten voor leidinggevende banen.

Reageer op dit artikel