nieuws

Bagger verbetert aansluiting onderwijs en praktijk

bouwbreed Premium

De nautische branche, waaronder de baggersector, heeft van het ministerie van Economische Zaken f. 1 miljoen gekregen om de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren.

De subsidie wordt toegekend in het kader van het stimuleringsprogramma ‘Impuls’ van het ministerie, dat is opgericht om de aansluiting tussen beroep en onderwijs te verbeteren. De bedrijfstak zelf, die naast de baggersector uit de Zeevaart, de scheepsbouw en de toeleveranciers van olie- en gasindustrie bestaat, zal zelf ook f. 1 miljoen voor genoemde doelen beschikbaar stellen.

Om een en ander te bekrachtigen werd gisteren in Den Haag een convenant ondertekend tussen het ministerie en werknemers en werkgevers in de bedrijfstak. Hierin nemen partijen de verplichting op zich de bestaande knelpunten in het huidige onderwijs voor deze branches te verbeteren.

Zo zal de mbo-kopcursus baggeren, bestemd voor mbo’ers zonder baggerspecifieke opleiding, verder worden ontwikkeld. Ook wordt ten behoeve van een aantal beroepen in de baggersector (waaronder cutter- en hopperpersoneel) een praktijkgerichte aanvullende mbo-opleiding inzake baggertechnologie ontwikkeld. Naast een theorerische component krijgt deze opleiding een practicum met een baggersimulator. In het convenant is afgesproken dat wordt gestreeft om over een periode van drie jaar 750 werknemers deze cursus te laten volgen. Tenslotte zal er een cursus arbeidsomstandigheden specifiek voor het cao-personeel in de bagger worden ontwikkeld. gestreefd wordt naar een deelname van 1500 cao-medewerkers aan deze cursus. De poen worden uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Centrale Baggerbedrijf en het O&O-fonds Baggerbedrijf.

Reageer op dit artikel