nieuws

Voor f. 100 mln werk rond NS-station in Den Bosch

bouwbreed

De Nederlandse Spoorwegen gaan het station en de stationsomgeving in ‘s-Hertogenbosch samen met de gemeente grondig aanpakken. Het stationsgebouw zal worden verbouwd, er komt een voetgangersbrug, een ondergrondse parkeergarage en een nieuw busstation. De gemeente neemt de herinrichting van de twee voorpleinen voor haar rekening. Medio volgend jaar zal de eerste paal worden geslagen. De totale kosten bedragen ruim f. 100 miljoen.

De hoofddirectie van de NS heeft, na enige aarzeling vanwege de hoge kosten, haar fiat gegeven om het NS-aandeel in de werkzaamheden (f. 32 miljoen) op tafel te leggen. Het huidige station verkeert namelijk nog in redelijke staat. Desondanks bestaat er een groot aantal knelpunten, die zeker in het kader van Rail 21 opgelost dienen te worden.

Zo verkeren de bijna honderd jaar oude perronkappen, de voetgangersbrug, de hellingbanen en de seinpost in slechte staat. Ook zijn de bewaakte rijwielstalling en de onderkomens van spoorwegpolitie en NS-personeel aan vervanging toe.

Daarnaast is vergroting van de capaciteit om de verwachte groei van het aantal reizigers, als gevolg van Rail 21, aan te ke geen overbodige luxe.

Ten behoeve van dit toekomstplan van de NS moet het gebouw tevens vijftien meter worden opgeschoven.

‘Passerelle’

De verbouwing aan en op het station kost f. 62 miljoen. De NS neemt hiervan f. 32 miljoen voor zijn rekening. De resterende miljoenen zullen door met name de rijksoverheid beschikbaar worden gesteld. Zo stelt zij een fors bedrag beschikbaar voor de voetgan gersbrug die over de breedte van het gehele emplacement het oost- en westplein met elkaar verbindt.

Deze ‘passarelle, zoals de NS haar noemt, wordt grotendeels door het rijk bekostigd omdat ze belangrijk wordt geacht in het kader van Rail 21. Tenslotte zal ook de provincie in de kosten bijdragen.

Het stationsgebouw krijgt behalve nieuwe huisvesting voor NS-personeel en spoorwegpolitie ook een nieuwe restauratie en een vestiging voor de Brabantse Bus- en Automaatschappij.

In het plan is verder een aantal winkels voorzien en zullen er liften en roltrappen worden aangelegd. De rijwielstalling is onder het station gepland en zal plaats bieden aan 300 tweewielers. De terminal voor de autoslaaptrein tenslotte verhuist naar een nog nader aan te wijzen lokatie.

Verkeersluw

De gemeente Den Bosch is van plan f. 40 miljoen te investeren in de herindeling van de beide voorpleinen. Op het plein aan de oostzijde (richting centrum) zijn een busstation, een taxistandplaats en een ondergrondse parkeergarage voor 350 autos voorzien.

Bedoeling is dat in de toekomst alleen nog bussen op het voorplein rijden op het zogenaamd ‘dynamische station dat hier wordt neergezet. De gemeente wil zo een verkeersluw plein creeren. Het overige verkeer verschuift daarom zoveel mogelijk naar het plein aan de westkant, waar tevens een Park & Ride-terrein en een onbewaakte fietsenstalling komen.

De werkzaamheden moeten in 1996 zijn afgerond. Het ontwerp voor het stationsgebouw werd getekend door NS-architect R. Steenhuis. Voor de herinrichting van de pleinen zal nog een architect worden aangtrokken.

Zowel de NS als de gemeenten willen alle werken gezamenlijk als een project aanbesteden.

Dit omdat de diverse bouwactiviteiten in hoge mate onderling op elkaar ingrijpen. Een integrale benadering is daarom van belang, aldus projectmanager J. van de Winkel van de NS.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels