nieuws

IBC wil Muwi Bouwgroep uit Rotterdam overnemen

bouwbreed

Koninklijke Internationale Bouw Compagnie (IBC) wil het Rotterdamse bouwbedrijf Muwi Bouwgroep overnemen. Opvolgingsproblemen en de gevorderde leeftijd van de twee eigenaren vormen de achtergrond van deze poging tot overneming. Als het samengaan is afgerond ontstaat er een bouwcombinatie met een omzet van f. 850 miljoen.

“Muwi is op dit moment in handen van de gebroeders J.

en D.W. van der Vorm. Beide heren zijn op leeftijd en binnen de familie kon de opvolging niet worden gerealiseerd” , verklaart ir. H.J.M. Janmaat, voorzitter van de directie Muwi Bouwgroep. “Als de onderhandelingen in mei zijn afgerond, wordt het aandelenkapitaal van de gebroeders Van der Vorm overgedragen aan IBC.”

De familie Van der Vorm draagt vijf tot de Muwi-groep behorende bouwondernemingen over. De onroerend goedactiviteiten (Van der Vorm Vastgoed) blijven binnen Van der Vorm Beheer dat verder nog eigenaresse is van Van der Vorm Bouw in Papendrecht.

Muwi Bouwgroep realiseerde het afgelopen jaar een omzet van ongeveer f. 215 miljoen.

Volgens Janmaat werd het jaar met winst afgesloten.

Janmaat: “Het is niet toevallig dat IBC en Muwi bij elkaar zijn gekomen. IBC wilde groeien en de overneming past goed binnen die strategie. Zij doen relatief weinig aan woningbouw.” Volgens ir. N.A.J.

Hooijmaaijer, voorzitter van de raad van bestuur van de Koninklijke IBC uit Best, past de overname van Muwi in het door IBC uitgestippelde strategisch beleid om de woningbouwtak van het concern, nu nog slechts 20 procent van de totale omzet, te versterken.

Volgens het jaarverslag 1991 was de orderportefeuille per 31 december 1991 van de binnenlandse woningbouw slechts f. 33 miljoen, die van binnenlandse U-bouw f. 246,9. De omzet uit woningbouw over dat jaar bedroeg f. 96,5 miljoen, dat was een terugval van 5 procent ten opzichte van 1990.

Hooijmaaijer benadrukt echter dat dit beleid niets te maken heeft met het feit dat de utiliteitsbouw momenteel een minder florissante periode doormaakt. “Dat speelt zelfs niet op de achtergrond mee’, zegt de voorzitter “omdat er bij ons nog geen sprake is van terugval.”

Door deze overname maakt Koninklijke IBC een spectaculaire groei door. De omzet zal mede hierdoor stijgen naar f. 850 miljoen. Eind april licht de onderneming de cijfers over 1992 toe.

Kanttekeningen Wim Kwappenberg, districtsbestuurder van de Hout- en Bouwbond CNV, zegt in een reactie begrip voor de voorgenomen overname te hebben.

Wel plaatst de vakbond, die gisteren door Muwi officieel is ingelicht, de nodige kanttekeningen. Zo vraagt Kwappenberg zich af welke gevolgen de overname van Muwi heeft voor de balanspositie van IBC. “IBC zal de aandelen Muwi tegen contante betaling overnemen.

Wij zijn benieuwd naar de balanspositie van het concern.”

De districtsbestuurder vreest dat door de nieuwe overname een groot log bedrijf ontstaat met een zwakke financiele positie. Hij pleit dan ook voor een extern deskundige die zich over deze problematiek buigt.

Tevens is Kwappenberg benieuwd naar de verhoudingen tussen het overgenomen Muwi en het bouwbedrijf Van Hoorn in Capelle aan de IJssel dat twee jaar geleden door IBC is ingelijfd. “Ook dit bedrijf beweegt zich op de woningbouwmarkt. In onze optiek zullen er ongetwijfeld overlappingen ontstaan. Moeten ze elkaar nu gaan beconcurreren? En wat betekent dit op termijn voor de werkgelegenheid?”

Hooijmaaijer, voorzitter van de raad van bestuur van de Koninklijke IBC, wil slechts kwijt dat de werkgelegenheid gewaarborgd zal blijven. Zowel Muwi als Van Hoorn trachten in goed overleg mogelijke overlappingen tegen te gaan.

Janmaat van Muwi: “Ons gezicht naar de markt toe is woningbouw, dat van Van Hoorn is U-bouw. Op dit moment lopen we elkaar nauwelijks voor de voeten” .

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels