nieuws

Houttuin Holland verwijt FME starheid

bouwbreed

De acties in de metaal en elektrotechnische industrie zijn hun tweede week ingegaan. Maandag zijn bij negen ondernemingen stakingen begonnen. Dat was ook het geval bij Houttuin Holland in Utrecht, fabrikant van pompen. Hier is de directie voorstander van een bedrijfstakgewijze verzekering voor de gevolgen van de kabinetsingreep in de wao.

In een brief aan de werkgeversorganisatie FME verwijt de directie van Houttuin Holland de FME zich erg star op te stellen. Volgens directeur J.H.

Gerritsen wordt de zaak nodeloos op de spits gedreven. “Het dreigt een prestigestrijd te worden, waarmee niemand is gediend.” Vorige week besloot de directie van Inventum, fabrikant van onder meer boilers, over te gaan tot collectieve reparatie van het wao-gat.

Daarover heeft de FME zich kwaad gemaakt. Directeur N.

Lousberg van Royal Inventum verklaarde gisteren dat de col lectiviteit gunstig is voor de premie. Individuele verzekeringen leiden bovendien tot selectie door verzekeraars en daar wil Inventum niet aan meedoen, aldus algemeen directeur N. Lousberg.

Bijdrage werkgever

Deze stap van Inventum is overigens niet het enige punt waarover de FME zich kwaad heeft gemaakt. Ook het feit dat Inventum bereid is te praten over een werkgeversbijdrage aan de premie als de kosten zo hard stijgen dat de koopkracht van werknemers in gevaar komt, is tegen het zere been.

Tot slot heeft de Inventum-directie een afspraak over de vut-regeling in de metaal. Als daar op centraal niveau op 31 augustus van dit jaar nog geen overeenstemming over is bereikt, wil Inventum wel praten over een bedrijfsregeling.

Volgens directeur Gerritsen van Houttuin Holland zijn er meer bedrijven, die afwijken van de FME-lijn. Vooral kleinere ondernemingen willen liever een bedrijfstakgewijze oplossing voor de wao-problematiek.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels