nieuws

Zuid-Holland bergt vuile grond andere provincies

bouwbreed

De provincie Zuid-Holland accepteert ernstig vervuilde grond van saneringslocaties in andere provincies. Reden daarvoor zijn de problemen die andere provincies ondervinden bij het vinden van geschikte stortplaatsen. Het gaat hierbij om een tijdelijke oplossing.

Zuid-Holland eist dat de desbetreffende provincies ke aantonen dat ze binnen afzienbare tijd zelf voor de verwerking van dit afval ke zorgen.

Zuid-Holland zal zich inspannen om grond van de eigen en andere provincies te bergen op de Definitieve Opslagplaats Noordoost Abtspolder (DOP NOAP). De provincie ontvangt daarvoor van de gemeente Rotterdam jaarlijks f. 1,5 miljoen. De Reconstructiecommissie Midden-Delfland eist dat de Definitieve Opslagplaats Noord-Oost-Abtspolder (DOPNOAP) binnen vijf jaar moet worden volgestort. Als gevolg daarvan ke provincies die saneringsgrond niet in het eigen gebied ke bergen bij de DOP-NOAP terecht. Dat mag er evenwel niet toe leiden dat de andere provincies voor 1 januari 1995 niet voldoende stortcapaciteit hebben voor C3 (=gevaarlijk) afval. Dit is vergelijkbaar met de afspraken tussen de provincie en de eindverwerkers van afval. Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben dit geantwoord op vragen van de fractie Groen Links van provinciale staten.

Reageer op dit artikel