nieuws

Witboek Delors: f. 270 mld voor openbare werken in EU

bouwbreed Premium

De Europese Commissie heeft zondag haar Witboek over meer economische groei, werk en een versterking van het concurrentievermogen voor de Europese ondernemingen goedgekeurd. Blikvanger in dit document is een plan voor grootscheepse investeringen in openbare werken om meer banen te scheppen. Voorzitter Jacques Delors van de Europese Commissie, die zijn stempel op dit Witboek heeft gedrukt, stelt voor om in zes jaar voor een bedrag van f. 271,5 miljard te investeren in grote openbare werken.

Op jaarbasis komt dat neer op f. 45 miljard waarvoor zes jaar lang telkens f. 17 miljard ‘nieuw geld’ zou moeten worden geleend. Daarvoor kan onder meer de Europese Investeringsbank worden ingeschakeld. De rest van het geld valt onder de bestaande begroting van de Europese Unie (EU), de voortzetting van de EG na het Verdrag van Maastricht. Dat was reeds bestemd voor investeringen in nieuwe wegen- en spoorwegeninfrastructuur en informatie- en telecommunicatienetwerken. Het Witboek bevat verder voorstellen inzake loonmatiging en zelfs loonsverlaging, korter werken voor minder geld, een verlaging van de sociale bijdragen voor de werkgevers, een flexibeler arbeidsmarkt, economische groei vanaf 1996 met 3 tot 3,5 procent en beveelt beter onderwijs aan en grotere research- en ontwikkelingsinspanningen.

Richtsnoeren Ook de energie- en CO-heffing wordt weer van stal ge haald, maar zal weer op een Britse veto stuiten nu ook de Verenigde Staten daar niets in zien. De EU-leiders krijgen het Witboek vrijdag aangeboden op de eerste dag van hun tweedaagse topoverleg in Brussel.

Afgelopen maandag mochten de ministers van buitenlandse zaken van de EU elk al een exemplaar in ontvangst nemen van het omvangijke boekwerk dat de Europese recessie moet bestrijden.

De ministers van financien van de EU kregen het zondag niet op hun extra vergadering in Brussel tot groot ongenoegen van minister Kok en zijn collegas. Die waren speciaal naar Brussel gekomen om de Europese topconferentie voor te bereiden, die nagenoeg geheel in het teken staat van de bestrijding van de huidige economische crisis in de Europese Unie. De ministers van financien stelden er de economische richtsnoeren vast voor de komende jaren, die uiteraard in nauwe relatie staan met de doelstellingen en aanbevelingen van het Witboek. Maar Delors zelf kwam niet eens opdagen zondag en de ministers kregen tot hun ongenoegen ook de tekst van het Witboek (officieel) niet te zien, ofschoon de Europese Commissie de eindversie wel zondagochtend tijdens een speciaal beraad onder leiding van Delors had goedgekeurd.

Kok weigerde dan ook commentaar te geven op hetgeen was uitgelekt over het Witboek dat hij verklaarde ‘formeel’

niet te kennen. In de richtsnoeren, die een nauwe samenhang met het Witboek vertonen, wordt een Europese inflatie van 2 tot 3 procent gedoogd en wordt ook gezegd dat een algemene renteverlaging welkom zou zijn om de economie nieuw leven te helpen inblazen.

Reageer op dit artikel