nieuws

Slowaakse aannemer voor afbouw Donaudam

bouwbreed Premium

Directeur-generaal J. Binder van de Onderneming voor Utilitaire Waterbouw uit Bratislava heeft op een bijeenkomst in Zurich de afbouw bepleit van de Donaudam nabij het Slowaakse Gabcikovo en het Hongaarse Nagymaros. Volgens Binder is het verre van ondenkbaar dat Hongarije de eerdere bezwaren tegen het po laat varen en alsnog de energiecentrale Nagymaros gereed maakt. Hij baseert deze verwachting op uitlatingen van Hongaarse ingenieurs.

Na de oplevering van de centrale kan Nagymaros zoals het oorspronkelijke plan aangeeft piekvermogen leveren. Tegelijkertijd verbetert de toestand voor de scheepvaart.

Op dit moment vormt de Donau ter hoogte van Nagymaros een knelpunt. Afbouw van de stuw levert een dusdanig hoge waterstand op dat het zware verkeer tussen west- en zuidEuropa inplaats van de weg gebruik kan maken van de rivier. Het transport van vrachtwagens door middel van schepen verlaagt de vervoerskosten en brengt minder milieuvervuiling teweeg. Binder meent dat de vraag over het wel of niet afbouwen van het project niet langer onderwerp van politieke discussies moet zijn.

Slowakije en Hongarije praten nog steeds over de verdeling van de Donau tussen de twee landen. Voor Binder is deze vraag inmiddels beantwoord met de verdeling die het Slowaakse ministerie van Milieu eerder maakte. De centrale van Gabcikovo is inmiddels in gebruik gekomen.

Milieuschade

Hongarije legde de werken voor Nagymaros in 1989 stil en verklaarde de noodzaak van deze maatregel met de milieuschade die het po reeds veroorzaakte. Slowakije liet nadien geen middel ongebruikt om de regering in Boedapest te dwingen het werk af te maken.

Temeer omdat de regering in Bratislava er niets voor voelde om de gedane investeringen af te schrijven. Volgens Binder bleek tot op heden niets van een verslechterd milieu. De kwaliteit van het grondwater is volgens hem niet verminderd. In tegenstelling tot berichten over dalend grondwater is er op sommige plaatsen in Slowakije sprake van een stijgende grondwaterspiegel terwijl op andere plaatsen de toestand stabiel blijft.

Binder legde uit dat ook aan Hongaarse zijde verbeteringen zijn opgetreden. Het po zorgde er onder meer voor dat de aanvankelijk bijna uitgedroogde zuidelijke Donau-arm geleidelijk aan weer volloopt.

Op ongeveer 15 procent van het pogebied in Hongarije bleef de toestand onveranderd terwijl slechts op 5 procent nadelige gevolgen hun beslag kregen.

Binder zegde toe dat Slowakije maatregelen zal treffen die de verslechteringen ongedaan zullen maken.

Reageer op dit artikel