nieuws

Senaat wil wao-boete werkgevers verzachten

bouwbreed

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond laat Kamerbreed een motie ingediend die het overleg over verzachting van de wao-boete voor werkgevers sterk zal beinvloeden.

De Senaat wil namelijk dat werkgevers geen boetes hoeven te betalen van een half jaar salaris, voor werknemers die buiten werktijden door ongelukken arbeidsongeschikt raken en in de wao belanden.

Vlak voor Kerst zal staatssecretaris Wallage daarover praten met de werkgeversorganisaties. De Eerste Kamer wil bovendien dat werkgevers die aantoonbaar geen vervangend werk voor een gedeeltelijk afgekeurde werknemer hebben, geen boete krijgen.

Dat staat haaks op het beleid dat tot dusver door Sociale Zaken is gepropageerd. De werkgeversorganisaties hebben tot dusver tevergeefs geprotesteerd tegen de onbillijkheden over wao-boetes voor werknemers die buiten de arbeidssfeer in de wao belanden. Minister Kok van Financien heeft onlangs aangekondigd dat over de wao-boete voor ongelukken buiten de werktijden wel te praten valt.

Introductie van het ‘sociale risico’ zou een wezensvreemd element in de arbeidsongeschiktheids-uitkeringen introduceren. Na minister Veldkamp ging de oude Invaliditeitswet op de helling. Die kende nog onderscheid tussen beroepsrisico’s en beroepsongevallen en blijvende arbeidsongeschiktheid door persoonlijke omstandigheden.

Opvallend in de motie van de Eerste Kamer is ook dat geen boete mag worden opgelegd bij een volledige arbeidsongeschiktheid (80 procent of meer). De regering zal pas volgende week uitsluitsel ke geven over het kabinetsstandpunt. Dat is vlak voor het overleg met de werkgevers.

Reageer op dit artikel