nieuws

Schadevergoeding voor Rockwool

bouwbreed Premium

Het Zweedse Procordia AB moet op grond van een vonnis van de rechter in Helsinki f. 12 miljoen schadevergoeding betalen aan de Deense onderneming Rockwool International wegens contractbreuk. Procordia verkocht in 1986 de dochtermaatschappij Rockwool AB aan NBU, dat kort daarna op haar beurt werd overgenomen door mineraalwolconcurrent Partek OY in Finland.

Procordia had in 1975 de Rockwool-dochter verworven onder het beding, dat deze niet mocht worden doorverkocht aan een concurrent. Partek kreeg door de overname van Rockwool AB toegang tot haar tot dan toe onbekende technologie, afgezien van de nodig efficiencyvoordelen die de fusie met zich meebracht. Hierdoor werd de concurrentie van Partek voor Rockkwool International wezenlijk gevaarlijker, zo luiddde de door de rechter erkende klacht. Genoemde onderneming gaat ook nog schadevergoeding eisen van NBU voor haar rol in de affaire.

Reageer op dit artikel