nieuws

Roggebotsluis krijgt centrum asielzoekers

bouwbreed

Het ministerie van WVC en de gemeente Dronten zijn het eens geworden over de bouw van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers bij Roggebotsluis. Op deze locatie tussen Kampen en Dronten zullen op korte termijn 160 bungalows verrijzen waarin per woning vijf personen terecht ke. Met de bouw zal zo snel mogelijk begonnen worden.

Op het terrein waar het centrum gebouwd zal worden, stond vroeger een barakkenkamp waarin polderpioniers woonden. Later gebruikte men deze onderkomens als vakantiehuisjes. Enkele jaren geleden werden de verouderde barakken gesloopt.

Op het terrein rust een recreatieve bestemming. Het ministerie heeft de grond nu gekocht van een particulier en ontheffing gekregen om er het opvangcentrum te ke bouwen. Het ministerie wil het opvangcentrum voorlopig vijf jaar gaan gebruiken met een optie voor nog eens vijf jaar. Daarna is het de bedoeling om de bungalows te gaan bestemmen voor toeristisch gebruik. Naar verwachting zullen de eerste asielzoekers in het najaar van 1994 naar Roggebotsluis komen.

Reageer op dit artikel