nieuws

Reorganisatie verdeling woonruimte in Almere

bouwbreed

De woonruimteverdeling in de gemeente Almere wordt gereorganiseerd. Het beleid en de controle blijven de verantwoordelijkheid voor de gemeente.

De uitvoering wordt geheel overgedragen aan woningbouwverenigingen.

Tot nu toe was dit ook een taak van de gemeente. Reden voor de reorganisatie, zoals B en W die voorstellen, is de verwachting dat het bestand aan goedkope huurwoningen krapper wordt als gevolg van een wijziging in het rijksbeleid. Dat geeft veel extra werk. Voor uitvoering van de woondistributie kan door corporaties een woonbureau worden opgericht die belast gaat worden met verdeelactiviteiten.

De gemeente vindt tevens dat woningbouwverenigingen een meer markt- en vraaggericht systeem moeten hanteren. De inschrijving blijft gewoon bestaan, maar de woningzoekende krijgt niet meer de woning aangeboden die al dan niet geweigerd kan worden. De woningzoekende kan zich melden voor vrijgekomen woningen, die passen bij zijn wensen. De woningbouwcorporaties ke de komende periode reageren op het voorstel. Begin 1994 wordt dan verdere besluitvorming genomen.

Reageer op dit artikel