nieuws

Ondanks (of juist om)dat er in de nationale als …

bouwbreed

Ondanks (of juist om)dat er in de nationale als internationale politiek weinig heugelijk nieuws is, wijdt De Groene Amsterdammer het kerstnummer dit jaar aan het thema humor. Valt er nog wat te lachen? Naast de politieke en muzikale moppen, onder andere aandacht voor de letterlijke en figuurlijke zwarte humor van Richard Pryor (I can’t help feeling that my life is a cosmic joke) en een interview met tekenaar Jos Collignon die zichzelf vergelijkt met een voetballer die de lezer in staat moet stellen te scoren. Ook de wetenschappelijke kant van het lachfenomeen komt aan bod.

De vraag of lachen gezond is, levert vooralsnog een aantal tegenstrijdige antwoorden op.

In Nieuw-Guinea werden deze eeuw nog hele stammen gehalveerd door aanstekelijke lachbuien met dodelijke afloop. Zo gezond is het dus ook weer niet.

Een foto van Inez van Lamsweerde siert de cover van HP/De Tijd. Het blad nodigde dit jaar acht fotografen uit om de kerstgedachte visueel weer te gegeven. Het dikke kerstnummer bevat onder andere een vraaggesprek met fractieleider Thijs Woeltgens diehet ‘zeer onwaarschijnlijk’ acht dat hij na de aanstaande verkiezingen uit de Haagse politiek vertrekt.

Verder onder andere een portret van Frank Rijkaard, de uitblinker die geen ster wil zijn. Met het oog op de eetdagen wordt ook lekkerbek en culinair journalist Johannes van Dam aan het woord gelaten. ‘Lekker eten geeft een heerlijk, weldadig gevoel.’

‘Het is nog maar de vraag of Brinkman premier wordt’, zo stelt staatssecretaris Jacques Wallage in een interview in Elsevier. De onlangs tot kroonprins van de PvdA gekroonde opvolger van Elske ter Veld heeft weinig positieve woorden voor Brinkman.’Hij polariseert en denkt, geloof ik, dat politiek bedrijven bestaat uit een combinatie van stoere taal en besluiten nemen. Alsof de Treveszaal de cockpit van Nederland is en de samenleving een meute padvinders die op commando van de hopman rechtsomkeert maakt. De wao was zo’n Treveszaalbesluit onder druk van Brinkman’.

Vrij Nederland kondigt trots aan de hand te hebben gelegd op een interne nota van het ministerie van Verkeer en Waterstaat waaruit blijkt dat het gehele traject om goedkeuring van de Tweede Kamer te krijgen voor de aanleg van de Betuwelijn is voorgekookt. ‘Een onthutsend kijkje achter de schermen’ vindt het blad. In feite gaat het om een plan van aanpak waarin een aantal strategieen is opgenomen om de PKB zo gladjes mogelijk door de Tweede Kamer te loodsen. Zo is er in opgenomen niet te serieus in te gaan op het grote aantal ‘Willie Wortels’; veelal geinteresseerde leken die in theorie wel eens iets aardigs aan de Betuwelijn zouden ke bijdragen, maar wiens rol meestal beperkt blijft tot het meedragen van de maatschappelijke opinie.

Het kerstnummer van Hervormd Nederland gaat over jongeren. Waarom gaan ze bijvoorbeeld de politiek is? Voorzitter Sharon Dijksma (22) van de Jonge Socialisten heeft het gevoel dat ze ‘iets’ wil veranderen. Haar uiteindelijke ambitie is een mentaliteitsverandering teweeg te brengen binnen de PvdA en het liefst binnen de hele politiek.

‘Weinig mensen begrijpen nog waar die grijze muizen het over hebben. Het gevolg is dat er minder wordt gestemd en daardoor brokkelt onze democratie af. Een eliteclubje maakt nu de boel uit, en dat moet anders.’

Reageer op dit artikel