nieuws

Noord-Holland financiert bodemsanering binnensteden

bouwbreed Premium

Gedeputeerde staten van Noord-Holland reserveren f. 14,6 miljoen voor de bodemsanering in 1994. Van dit bedrag gaat 15 procent op aan saneringen in binnensteden.

Volgens het dagelijks bestuur van de provincie komt in deze gebieden vaak bodemvervuiling voor.

De urgentie van dergelijke gevallen is evenwel laag waardoor sanering vaak lang op zich laat wachten. Als gevolg daarvan loopt de realisatie van woningbouw gevaar. Om in dit soort gevallen toch enigszins een oplossing te ke bieden houdt Noord-Holland zo’n f. 2 miljoen van het budget voor de bodemsanering apart.

In 1994 ke daarvan twee poen uit het plan ‘Bouwen in het Zaanse milieu (Bizam) worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om poen waaraan het Bodemsaneringsprogramma de hoogste prioriteit toekent.

Naar verwacht kan volgend jaar begonnen worden met de uitvoering van vier Bizam-poen. Dat geldt ook voor saneringen in Obdam, Enkhuizen, Uithoorn en Schagen. Het laatste werk begint nadat VROM duidelijkheid schept in de kwestie schadevergoedingen.

Reageer op dit artikel