nieuws

Maij: alternatieven voor Betuwelijn zijn ‘fake

bouwbreed

De provinciale en lokale bestuurders in Gelderland maken zich schuldig aan volksverlakkerij. Volgens minister Maij-Weggen wekken provincie en gemeenten, verenigd in het Gebundeld Bestuurlijk Overleg Gelderland (GBO), valse hoop onder de bevolking door het doen van ‘fake-voorstellen’ voor een geheel ondergrondse Betuwe-spoorlijn. Van alle tot nog toe gepresenteerde plannen kon namelijk bij voorbaat al worden vastgesteld dat ze niet haalbaar zijn.

Bovenstaande zei de bewindsvrouw in de tweede helft van het debat dat de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat gisteren voerde over de Betuwespoorlijn. Ze reageerde op het verwijt van D66-Kamerlid VersnelSchmitz dat de regering in het algemeen en minister Maij in het bijzonder te weinig heeft gekeken naar de alternatieve voorstellen voor een ondergrondse Betuwe-spoorlijn.

‘Het kon de minister gestolen worden’, aldus Versnel.

Volgens Maij is daar echter geen sprake van. Evenals de eerder gedane voorstellen is ook het laatste voorstel van het GBO en de provincie Zuid-Holland, dat voorziet in een deels ondergrondse Betuwelijn voor het bedrag van f. 7,9 miljard, een ‘fake-voorstel’: ‘Zelfs bij de jongste voorstellen kloppen opnieuw de cijfers niet. Onder de bevolking wordt wederom hoop gecreeerd voor iets waarvan absoluut vaststaat dat het niet haalbaar is. Zij wordt willens en wetens voor de gek gehouden.’

Eerder in het debat had CDAKamerlid Leers eveneens scherpe kritiek geuit op de houding van met name de Gelderse overheid. ‘Door de opgeklopte verwachtingen blijven er voor Gelderland nog maar twee mogelijkheden over: of onder de grond of niet. Alles daartussen is onaanvaardbaar.

Het met onhaalbare voorstellen opwekken van valse verwachtingen onder dreiging van obstructie bij uitvoering van de plannen van de regring vind ik een ernstige vorm van bestuurlijk nihilisme.”

Instemming

Zijn fractie bleek, evenals de PvdA, in te ke stemmen met deel drie voor de Planologische Kernbeslissing over de Betuwelijn, nu het kabinet vrij dag liet weten een bedrag van f. 750 miljoen extra uit te zullen trekken voor de wensen die PvdA en CDA in eerste termijn hadden gedaan.

De dekking hiervoor wordt gevonden in het reservepotje voor de private financiering (tot een maximum van f. 525 miljoen) en in een temporisering van de uitgaven voor andere infrastructuurpoen (opbrengst f. 225 miljoen).

Leers: ‘Van de negen door ons gesignaleerde knelpunten neemt het kabinet er acht over, althans stelt daar de benodigde financiele ruimte voor beschikbaar. Dat vinden wij een uitstekende handreiking.’

Ook PvdA-woordvoerders Castricum en Feenstra waren blij met de finaciele ruimte die door het kabinet is gecreeerd.

Castricum: ‘Dat ke we billijken’; Feenstra: ‘Het is blijkbaar een vruchtbaar overleg geweest in het kabinet.’

Minder tevreden waren de oppositiepartijen. Blaauw (VVD) en Van den Berg (SGP) zeiden dat er te weinig naar de alternatieven voor een Betuwelijn op maaiveld is gekeken. Zij drongen aan op uitstel van de beslissing over PKB deel 3 en een betere analyse van alle opties.

Versnel (D66) en Lankhorst (GroenLinks) vonden dat de moties die in eerste termijn door de oppositie waren ingediend niet serieus zijn genomen. Of, zoals Versnel het verwoordde: ‘Het politieke draagvlak in deze Kamer interesseert de minister niets, behalve dan de ondersteuning van de regeringspartijen. Daar loopt zij hard voor, moties van de oppositie leest zij niet eens goed. die worden op een hoop geveegd.’

Het publiek bleek overigens ook ontevreden over het kabinet. Het debat over de Betuwelijn moest door voorzitter Biesheuvel enige tijd worden geschorst als gevolg van een protestactie op de tribune.

Bij sluiting van deze krant was het debat nog aan de gang.

Reageer op dit artikel