nieuws

Leegstand kantoren in Rotterdam hoogste punt

bouwbreed Premium

De leegstand in de Rotterdamse kantorenmarkt is ten opzichte van vorig jaar iets toegenomen, van 7,2 procent tot 7,8 procent. De groei van dit percentage is echter fors lager dan in 1991. Verwacht wordt dat de top van de leegstand inmiddels is bereikt.

In de jaarlijks verschijnende kantorenrapportage van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en de dienst Stedebouw & Volkshuisvesting, meetdatum is 1-1-1993, wordt geconstateerd dat de leegstand het hoogst is ‘in vroeg-na-oorlogse kantoren’. De kwaliteit van de kantoren in deze categorie is een van de redenen om naar nieuwbouw uit te wijken.

Een deel van de leegstaande kantoren, ongeveer 20 procent, is uit de markt genomen ten behoeve van functiewijziging. In totaal werd ruim 51000m2 uit de markt gehaald. Zo worden in een oud Geb-kantoor 353 wooneenheden gerealiseerd voor studentenhuisvesting. Het voormalige hoofdkantoor van Unilever is overgegaan naar de Hogeschool Rotterdam.

De voorraad aan bekende bouwplannen zal volgens de samenstellers van ‘Kantorenrapportage Rotterdam 1993’

achterblijven bij de grote opleveringen van de jaren 19891991. Deze periode zal twee tot drie jaar duren. ‘De ver wachting is dat het aanbod daarna weer zal toenemen; de plannenvoorrad voor de middellange termijn (1996-2000) duidt daar althans op.’

In het centrum van de Maastad is in potentie nog zo’n 300000m2 beschikbaar. De Kop van Zuid biedt de komende vijtien jaar mogelijkheden, tot ongeveer hetzelfde volume als in het centrum. Samen met de gemeente Capelle a/d IJssel wordt de internationale aqcuisitie voor het kantorengebied Rivium aangepakt. Voor de lange termijn staat de ontwikkeling van het Intergraal Plan Noordrand en van diverse locaties in de regio op het programma.

Reageer op dit artikel