nieuws

‘Laag btw-tarief voor verf schaadt milieu en banen’

bouwbreed Premium

Op verven die zijn voorzien van een milieukeur moet niet het lage btw-tarief van toepassing worden. Een laag tarief leidt ertoe dat het voor consumenten aantrekkelijker wordt om zelf te gaan schilderen. En dat is niet in het belang van het milieu en de werkgelegenheid in de schildersbedrijven.

Dat schrijft het Bedrijfschap Schildersbedrijf in een open brief aan minister Alders. De open brief is mede geschreven namens de Bouw- en Houtbond FNV, de Hout- en Bouwbond CNV, het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Schildersbedrijf en het Nederlands Christelijk Ondernemersverbond voor het Schildersbedrijf. Het streven naar een laag btw-tarief voor produkten met een milieukeur uitte minister Alders in september bij de verlening van de eerste milieukeur aan een con creet produkt. Zoals bekend kan ook voor verven een milieukeur worden aangevraagd, sinds de Stichting Milieukeur in augustus het eisenpakket daarvoor publiceerde.

Verontrustend

Het bedrijfschap verwijst in de brief naar een onderzoek, dat de Erasmus Universiteit in 1992 uitvoerde in opdracht van het ministerie van VROM. De conclusie was dat consumenten niet op de hoogte zijn van de gevaren van verf voor het milieu; dat het gebrek aan kennis over de milieugevolgen van verf zelfs verontrustend is. Het bedrijfschap schrijft aan de minister dat het verlenen van een milieukeur bij de consument ten onrechte de suggestie wekt dat verf met een milieukeur het milieu niet belast of zelfs ontlast. De consument zou ke denken dat het de verf zelf is die de milieubelasting bepaalt, terwijl de keuze van het verfsysteem, de wijze van toepassing en de omgang met het vrijkomende afval veel belangrijker zijn. Het bedrijfschap had dan ook liever een milieukeur gezien voor schilderwerk, waarin de verven slechts halffabrikaat zijn.

Werkgelegenheid

Een tweede bezwaar van het bedrijfschap is dat een laag btw-tarief de werkgelegenheid in het schildersbedrijf onder druk zet. Goedkopere verf leidt er immers toe dat de drempel om zelf te schilderen lager wordt. Voor de professionele schilders heeft een laag btw tarief daarentegen geen prijseffect, doordat zij betaalde btw ke verrekenen met afgedragen btw.

Het bedrijfschap wijst er verder op dat de voornemens van Alders haaks staan op nationaal en internationaal beleid ter bevordering van de werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf. Het verlagen van het btw-tarief voor arbeidsintensieve dienstverlening -zoals het schilderen- wordt daarom wel van harte door het bedrijfschap ondersteund. ‘Uit recent onderzoek blijkt, dat de Winterschilder opgevat als het verschil tussen een hoog en een laag btw-tarief op schilderwerk leidt tot een groot extra effect aan werkgelegenheid in de orde van circa 4000 schilders. En dat is in het belang van het milieu, want professionele schilders weten immers als geen ander netjes te werken’, aldus de open brief aan minister Alders.

Reageer op dit artikel