nieuws

Kondor Wessels past elektronica-groep aan

bouwbreed Premium

De elektronica-activiteiten van de Kondor Wessels Groep gaan zich richten op de bouwnijverheid. Met de aanpassing van de groep Superior Electronics is een bedrag gemoeid van circa f. 1 miljoen. Of de herorientatie ten koste zal gaan van de werkgelegenheid is onduidelijk.

‘Het produktenpakket wordt verbreed en het produktiepakket wordt aangepast’, verklaarde H.J. Hazewinkel, lid raad van bestuur Kondor Wessels Groep (KWG), na afloop van de gisteren gehouden aandeelshoudersvergadering. ‘We hebben sinds kort Cad/Camsoftware voor de bouwnijverheid. Daarnaast gaat deze groep zich meer richten op smartbuilings. Gedacht moet worden aan onder andere toegangsbeveiling.’

Het betekent dat de produktieafdelingen verdwijnen of zich moeten gaan richten op de kernactiviteit. Zo maakt de onderneming moederborden voor het Nederlandse computerbedrijf Tulip. ‘Deze activiteit wordt ondergebracht bij een andere onderneming’, aldus Hazewinkel, die verder over dit proces niets kwijt wil. ‘Het probleem is dat deze activiteiten zich afspelen op de wereld markt. We hebben alleen ervaring met Nederland. Daarnaast is de concurrentie moordend.’

Duitsland

De bouwervaring van KWG reikt gelukkig verder. Op de aandeelhoudervergadering werd een beeld geschetst van een Europese bouwer. ‘Want de omzetgroei zullen we buiten onze landsgrenzen gaan realiseren’, aldus D. Wessels, lid raad van bestuurs KWG en groot-aandeelhouder. ‘We hebben in Nederland het niveau wel bereikt. De uitbreiding van de omzet zal de komende jaren uit Duitsland moeten komen.’

Het woord Europees kan beter worden verbreed met de toevoeging; oost. De groei ziet men daar vooral zitten. Hazewinkel: ‘We verwachten dit boekjaar nog een tweede vestiging in Noord-West Berlijn te openen. De woningmarkt is nog groot genoeg.’

In Nederland heeft Kondor het moeilijk is de sector utiliteitsbouw. Dank zij een van de grotere aandeelhouders in het beursfonds, Reggeborgh, kan men zich verheugen in u-bouw opdrachten. ‘Reggeborgh is een belegger in onroerend goed en geeft ons soms opdrachten’, aldus Hazewinkel, die wel erkende dat de u-bouw er op dit moment beter voorstaat dan in de vergelijkbare periode in het vorige boekjaar.

Reageer op dit artikel